Nieuws Veenendaal

Zand Vink onder gebouw De Poster in Veenendaal

Recent is bekend geworden dat een partij zand afkomstig van Vink Afvalverwerking in Barneveld mogelijk vervuild is met de stoffen DDT en styreen. Door de Gelderse Omgevingsdiensten is aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) meegedeeld dat een deel van dit zand op een locatie in Veenendaal terecht is gekomen. Het zand is in 2015 gebruikt als bodemsanering en bodemverbetering voorafgaand aan de bouw van De Poster, Schrijverspark. Er is in totaal 264 ton zand geleverd. Het is nog niet duidelijk waar het zand uit bestaat. De gemeente is medio november op de hoogte gesteld en heeft direct contact opgenomen met de eigenaar van het pand. Deze locatie is de enige locatie in Veenendaal waar zand van het bedrijf Vink is geleverd.

Gezondheidsrisico’s zeer klein, maar vervuilde grond niet geheel uit te sluiten

Deze partij zand zou niet volgens de geldende regels zijn gekeurd. De ODRU heeft de in november beschikbaar gestelde onderzoeksrapporten bestudeerd en beoordeeld. De ODRU komt tot de conclusie dat het om zeer lage concentraties vervuild zand gaat. De GGD geeft aan dat de kans op gezondheidsrisico’s zeer klein moet worden geacht en nihil is als het zand zich onder een pand bevindt. Door gemeente Barneveld en een aantal andere gemeenten, waar het zand is toegepast in nieuwe woonwijken, zijn al aanvullende bodemonderzoeken gestart om zekerheid te krijgen en onrust weg te nemen. De eerste resultaten bevestigen de verwachtingen van GGD en ODRU: er worden geen verontreinigingen met DDT en styreen aangetroffen.

Nader onderzoek in Veenendaal

Wethouder Marco Verloop: “De veiligheid en gezondheid van onze inwoners staat op nummer 1.

Ook al geven de onderzoeksresultaten aan dat de kans op gezondheidsrisico’s zeer klein is, wil ik zoveel mogelijk zekerheid geven. We weten nu niet precies wat er in het zand zit. Om alle twijfel weg te nemen start in januari 2019 een nader onderzoek. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Naar verwachting zijn de resultaten van dat onderzoek eind februari bekend.”

Vragen Omwonenden van De Poster zijn door de gemeente per brief geïnformeerd. Mochten inwoners van Veenendaal vragen hebben dan kan contact worden opgenomen met de gemeente via het telefoonnummer (0318) 538 538. Of er kan een vraag worden gesteld via www.veenendaal.nl/vraag

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.