Nieuws Woudenberg

Zaaien voor het herstel van de biodiversiteit in Woudenberg

Om bijen en andere bestuivende insecten te ondersteunen gaat de gemeente Woudenberg op woensdag 10 april om 14.00 uur negentien stukken gemeentegrond inzaaien met een insectenvriendelijk bloemenmengsel, dat naast honingbijen, wilde bijen en hommels, ook vlinders zal aantrekken. Zij doen dit samen met de Imkervereniging Scherpenzeel/Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg. Inwoners zijn ook van harte welkom om mee te doen. Hiermee  kunnen zij  een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in het dorp.

 

Wethouder de Kruif: “Ook in de gemeente Woudenberg willen we graag samen met de inwoners een bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit. Het inzaaien van de stukken gemeentegrond zorgt ervoor  dat we meer vliegende insecten en meer vogels krijgen in onze gemeente.”

Aanmelden

Inwoners die  willen meedoen met inzaaien op woensdag 10 april kunnen zich tot 5 april aanmelden door een e-mail te sturen naar t.dernison@woudenberg.nl. De locaties waar gezaaid gaat worden zijn te vinden op www.woudenberg.nl/zaaien.

Belang van insecten

Insecten zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Driekwart van de gewassen die we telen hebben bestuiving door bijen nodig  en zelfs tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Toch hebben insecten het niet makkelijk in Nederland. In korte tijd is het aantal vliegende insecten met 75% afgenomen, voornamelijk door verlies aan leefgebied en gebruik van pesticiden. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Insecten worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Ook de verdwijning van steeds meer soorten vogels blijkt voor een groot deel gekoppeld aan de insectensterfte omdat vooral veel jonge vogels van insecten leven.

In december 2018 is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepubliceerd. Hierin worden overheden, bedrijven en inwoners verzocht om samen natuurverlies om te buigen naar herstel. Meer informatie over acties om de leefomgeving van de wilde bij te verbeteren staan op www.nederlandzoemt.nl. Meer informatie over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.