Nieuws Woudenberg

Woudenberg maakt zich zorgen om uitbreiding Scherpenzeel.

De gemeente Woudenberg maakt zich grote zorgen om de N224 door groen licht voor bedrijventerrein in Scherpenzeel, Dit is te lezen op Facebook

Wij hebben deze week kennis genomen van het bericht dat gemeente Scherpenzeel groen licht heeft gekregen van Provincie Gelderland voor een uitbreiding van haar bedrijventerrein met 5 ha. Het college is zeer bezorgd over de effecten van deze uitbreiding op met name de N224 en de verdere verslechtering van de leefbaarheid van de Stationsweg Oost voor de omwonenden. Deze uitbreiding zal leiden tot meer verkeer over deze weg. 
Wij verwachten dan ook dat de provincie Utrecht zorgt voor passende maatregelen ten behoeve van de leefbaarheid en daarover in overleg gaat met de provincie Gelderland. Ook zullen wij zelf bij beide provincies en de gemeente Scherpenzeel om oplossingen vragen.
Positief aan de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijventerrein is natuurlijk wel dat er meer ruimte komt voor ontwikkeling van lokale bedrijven in de nabije omgeving van Woudenberg.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritische fout voorgedaan op je site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.