Nieuws Woudenberg

Woudenberg krijgt sportakkoord

Minister Bruno Bruins van sport wil graag dat er binnen gemeenten door  lokale (sport)organisaties afspraken gemaakt worden om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Deze afspraken worden vastgelegd in een sportakkoord. Voor het opstellen van het sportakkoord kunnen gemeenten eenmalig
€ 15.000 aanvragen om een sportformateur aan te stellen.

Wethouder Pieter de Kruif: “De ambities uit het Nationaal Sportakkoord sluiten goed aan bij de visie van de gemeente Woudenberg op sport en binnen het sociaal domein. Daarom  heeft de gemeente Woudenberg de aanvraag ingediend. De volgende stap is het aanstellen van de sportformateur.”

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel  is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het Nationaal Sportakkoord staan de ambities geformuleerd waarop de minister de komende jaren voortgang wil boeken. Zo wil hij dat meer mensen kunnen sporten en bewegen en dat ook kinderen al van jongs af motorische vaardigheden ontwikkelen.  Sportverenigingen moeten een plek zijn waar plezierig, veilig en zorgeloos gesport kan worden en sport- en beweegaanbieders moeten toekomstbestendig zijn.

Om deze ambities waar te maken is het de bedoeling dat het Nationaal Sportakkoord overal in het land vertaald wordt naar lokale en regionale akkoorden. Dit betekent dat sport- en beweegaanbieders binnen iedere gemeente en regio afspraken gaan maken. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een lokaal sportakkoord. Idealiter worden bij het opstellen van deze lokale sportakkoorden ook andere lokale organisaties betrokken, zoals onderwijs en welzijnsorganisaties. Voor het opstellen van het sportakkoord kunnen gemeenten eenmalig € 15.000 aanvragen, onafhankelijk van de grootte van de gemeente. Hiervoor kunnen ze dan een zogeheten sportformateur aanstellen die met lokale sport- en beweegaanbieders en andere organisaties in gesprek gaat en afspraken maakt. De gemeente Woudenberg heeft, ondersteund door vijf Woudenbergse sportverenigingen, aangegeven graag aan de slag te gaan met het opstellen van een lokaal sportakkoord. Wanneer er eenmaal een sportakkoord is, kunnen gemeenten aanspraak maken op een (bescheiden) uitvoeringsbudget om de plannen in het sportakkoord uit te voeren.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.