Nieuws Woudenberg

Woudenberg blijft bouwen aan een dorp waar het fijn wonen is

 Woudenberg wil een dorp zijn waar het voor jong en oud fijn is om te wonen. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er de komende jaren vraag blijft naar woningen in Woudenberg. Met de realisatie van de nieuwe wijk Hoevelaar voorziet de gemeente Woudenberg in deze behoefte. Hoevelaar komt aan de oostkant van het dorp en wordt omsloten door de N224, de Zegheweg en de Spoorlaan. Het moet een wijk worden met een duurzaam karakter. Dit geldt niet alleen voor de woningen, maar ook voor de openbare ruimte. Hoevelaar biedt een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de behoefte van inwoners.

Fase 1

Het bestemmingsplan voor de eerste fase van Hoevelaar is naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State dit jaar gewijzigd vastgesteld. Daarmee kunnen de plannen uitgevoerd worden. De planning is om begin 2020 te starten met het bouwrijp maken van de locatie.  Deze werkzaamheden duren zo’n vier tot vijf maanden. Daarna start Zegheweg BV met de bouw van de eerste 66 woningen. Van de 66 woningen worden er 25 in de sociale huur en 16 in de goedkope koopsector gerealiseerd. Verder worden er cluster rijwoningen, twee-onder-eenkapwoningen en een enkele vrijstaande woning gebouwd. De verkoop van de woningen start begin 2020.

Om de afspraken over de realisatie van fase 1 vast te leggen hebben de gemeente en Zegheweg BV op 9 december de samenwerkings- en realisatieovereenkomst getekend. Hierin zijn afspraken over bijvoorbeeld de fasering vastgelegd, maar is ook afgesproken dat alle woningen, als de kopers daarvoor kiezen, als nul-op-de-meter woning gerealiseerd worden.

Fase 2

Ook de komen de jaren blijft er vraag naar woningen in Woudenberg. Daarom wordt de gemeenteraad in de raadsvergadering van december gevraagd om budget beschikbaar te stellen voor de aankoop van fase 2. Zodat ook een tweede fase van Hoevelaar ontwikkeld kan worden. Zo kan blijvend gebouwd worden aan een dorp waar het voor iedereen fijn wonen is. De bouw van woningen in fase 2 vindt plaats na afronding van fase 1 in 2023 of 2024. De komende jaren worden gebruikt om het bestemmingsplan te herzien en plannen te maken. 

Toegangsweg vanaf de N224

Een toegangsweg vanaf de provinciale weg N224 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Hoevelaar. De werkzaamheden hiervoor starten begin 2020 en als alles volgens plan verloopt is de toegangsweg in juni 2020 klaar. De gemeente kent de huidige verkeerssituatie op de N224. Deze weg wordt door veel forenzen en vrachtverkeer vanaf de bedrijventerreinen Parallelweg en Klein Landaas gebruikt. Regelmatig zorgt dit voor vertraging en gevaarlijke situaties. De gemeente blijft bij de provincie aandringen op maatregelen om de situatie op de N224 te verbeteren.