Nieuws Renswoude

Waterschap Vallei en Veluwe heeft situatie die door hoogwater ontstaat onder controle

Sinds eind januari voert de Rijn veel water aan in ons land en daardoor stijgt de waterstand op de grote rivieren. Dat betekent hoogwater in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap is dagelijks alert en heeft de situatie die door het hoge water ontstaat onder controle.

Het waterschap controleert dagelijks de dijken, gemalen, stuwen en duikers die zich langs en in de dijken bevinden, langs de Nederrijn en de IJssel. De uiterwaarden langs de Nederrijn zijn op 2 februari, daar waar mogelijk, gecontroleerd onder water gezet. Dat is gedaan om schade aan de zomerkades te voorkomen. Heemraad Patrick Gaynor: “Hoge waterstanden zoals deze komen gemiddeld eens per drie jaar voor. Het laat maar weer zien hoe belangrijk onze dijken zijn in de bescherming van het land tegen water. Met deze hoge waterstanden staat dit weer even in de brede belangstelling. Als waterschap werken we elke dag aan veilige dijken.”

Schaatsen op uiterwaarden is gevaarlijk

Uiterwaarden worden gebruikt om ruimte te geven aan tijdelijke piekafvoeren van water. Het waterpeil in de uiterwaarden beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Als daar na vorst ijs op ligt, zal het ijs bij de kanten scheuren en afbreken. Dat veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Schaatsen op kleine sloten kan als het ijs dik genoeg is, maar schaatsen op ijs in de uiterwaarden is gevaarlijk en absoluut af te raden.


Voorzorg
Uit voorzorg verhoogt het waterschap de waterpeilen achter de dijk bij Veessen en Welsum door de stuwen daar op te zetten. Dat is gedaan om de kwel, water dat onder druk onder en door de dijk stroomt, tegen te gaan.


Dagelijks
Het waterschap volgt de waterstanden nauwlettend en neemt aan de hand daarvan besluiten. De verwachting is dat zaterdag 6 februari de hoogste stand bij Lobith, de plek waar Rijnwater Nederland binnenkomt, wordt bereikt. Doordat de hoogwaterperiode kort duurt, is er geen risico dat dijken instabiel worden. Toch blijven de inspecties dagelijks plaatsvinden. In het midden van de volgende week wordt een daling van de waterpeilen verwacht. Regen en sneeuw, wind en de aanvoer van water vanuit Duitsland zijn de factoren die de hoogte bepalen van de waterstanden in het werkgebied.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.