Nieuws Uncategorized Veenendaal

Verbreding rondweg Oost nog niet zeker na uitspraak.

Provincie Utrecht en gemeente Veenendaal waren het na jarenlange onderzoeken en discussies eens: verbreding van de Rondweg-Oost is onoverkomelijk en noodzakelijk voor de doorstroming van het verkeer. Dat meldt de Veenendaalse krant vandaag.

Maar achter de gewenste verbreding naar tweemaal twee rijstroken is een vraagteken komen te staan na de uitspraak van de Raad van State. Die zette een streep door het programma aanpak stikstof (PAS), waarbij de groei van woningbouw en wegen vrij baan kreeg en tegelijkertijd de natuur moest worden beschermd. Zodat verbreding van de rijkswegen A27 en A12 bij Utrecht niet door mag gaan.

Omwonenden die zich met hand en tand tegen verbreding van de rondweg verzetten, hebben hoop geput uit de actuele gang van zaken. Zij hebben contact met de actiegroep Kracht van Utrecht, die de zaak bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt. Zij menen een krachtig wapen in handen te hebben om ook in Veenendaal verbreding van de rondweg te voorkomen. ,,Het wachten is op het inpassingsplan. Dan weten we hoe en wat er gaat gebeuren en kunnen we bezwaar gaan indienen”, zegt Cees van Doodeweerd van de Veenendaalse actiegroep.

Het oordeel van de Raad van State heeft een streep gezet door tal van omvangrijke bouw- en infrastructuurprojecten, niet alleen in de provincie Utrecht. Zo werd de inrichting van een recreatiepark in Twente stopgezet en werd vorige week nog de bouw van een nieuwbouwwijk, met 470 woningen, aan de grens van Roermond geschrapt. Dit alles omdat het programma aanpak stikstof strijdig is met Europese regels die de natuur moeten beschermen.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.