Nieuws Veenendaal

Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds ondertekend

Het Ondernemersfonds op de bedrijventerreinen in Veenendaal kan weer vier jaar vooruit. Het college van B&W was in augustus al akkoord gegaan met voortzetting van de reclamebelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds. Nu zijn ook de voorwaarden vastgelegd in een nieuwe  Uitvoeringsovereenkomst.

Op 19 december zette namens de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal voorzitter Arie Elsenaar en wethouder Dylan Lochtenberg hun handtekening onder de overeenkomst. Het Ondernemersfonds bestaat al sinds 2008. Uit dit fonds worden allerlei gezamenlijke activiteiten van de bedrijventerreinen  betaald. In de Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds zijn praktische afspraken vastgelegd over het doel, de duur, de hoogte en de prestaties. Uiteraard is voorzien in de jaarlijkse financiële verantwoording en de evaluatie van het Ondernemersfonds aan het einde van de looptijd van de overeenkomst

De reclamebelasting die ondernemers op de bedrijventerreinen betalen wordt weer als subsidie uitgekeerd aan het Ondernemersfonds die dat weer verdeeld over de coöperatieve verenigingen op de bedrijventerreinen. De coöperatieve verenigingen besteden dit geld aan onder meer beveiliging, het Keurmerk Veilig Ondernemen, AED’s, bedrijfshulpverlening, collectieve inkoop energie, zonnepanelen, controle blusmiddelen etc.

Dylan Lochtenberg hierover: “Aantrekkelijke bedrijventerreinen zijn voor de gemeente van groot belang. Door de uitstekende samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal kunnen we snel en efficiënt werken. We zijn het meestal snel eens over de koers en dat is goed nieuws voor de ondernemers.” Arie Elsenaar kan dat bevestigen en voegt toe: “Doordat er een budget voorhanden is voor de coöperatieve verenigingen kunnen ook zij snel handelen. Al deze zaken vergroten de aantrekkelijkheid van Veenendaal als vestigingsplaats voor ondernemers en leveren mooie nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers op.”

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.