Nieuws Scherpenzeel

Uitkomst zelfstandigheid mede door opzegging vertrouwen GBS in coalitiepartners

Gemeentebelangen Scherpenzeel zegt vertrouwen in de wethouders van de coalitiepartners op vanwege het voorstel voor herindeling met Barneveld. Gezien het grote belang van de taak die de gemeente heeft, pakken GBS en SGP door en vormen ze een nieuwe coalitie. De SGP levert tijdelijk twee deeltijd wethouders.

Kort nadat GBS haar initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid had uitgebracht, publiceerde het college van Scherpenzeel op 29 november 2019 een voorstel tot herindeling met Barneveld. Dat was het moment waarop zij formeel brak met de afspraken in het coalitieakkoord. Al heel wat langer werd het geduld van GBS binnen de coalitie op de proef gesteld, maar nu kan de fractie van GBS niet anders dan het vertrouwen opzeggen in de wethouders van PRO en CU. Het onderling vertrouwen en het samenbindend vermogen in het college was onvoldoende om dit te voorkomen.

Na 29 november heeft GBS de SGP-fractie uitgenodigd om een nieuwe coalitie te vormen en dat is gelukt. Er is een bestuursakkoord gesloten dat voortgaat in de lijn van het vorige coalitieakkoord, uiteraard met eigen en actuele accenten. Nadat op 9 december 2019 het besluit over de toekomst van Scherpenzeel was genomen,  zijn de nieuwe wethouders benoemd. Op diezelfde avond is het nieuwe bestuursakkoord aan de raad aangeboden met het verzoek dit in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda te zetten. De nieuwe wethouders van de SGP zijn de huidige raadsleden G. van Deelen en I. van Ekeren. Beiden hebben een aanstelling van 0.5 FTE. Na de installatie van een kroonbenoemde burgemeester zal een SGP wethouder zich terugtrekken en de andere SGP wethouder zal de functie dan fulltime gaan vervullen. Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering van GBS blijft fulltime wethouder.

GBS en SGP willen dat, gezien het belangrijke besluit dat Scherpenzeel genomen heeft om zelfstandig te blijven, het nieuwe college eensgezind en snel de opdracht van de gemeenteraad oppakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van de maatregelen zoals op 9 december besloten. Na een integriteitsonderzoek die op dinsdag en woensdag zal moeten plaatsvinden, indien mogelijk aldus burgemeester de Vries, zal er woensdagavond een extra raadbijeenkomst zijn voor de installatie van de wethouders.