Nieuws Scherpenzeel

Tweede termijn vooral discussie over financiën en sociale voorzienigen.

Voordat de tweede termijn begon was er even commotie in de zaal, een inwoner gaf aan dat men niet verder hoefde te debatteren omdat het toch al is besloten.

Verder ging de tweede termijn vooral over de financiële positie en de verbetering of verslechtering van het gemeentelijke apparaat na een fusie.

De heer Brons verweet de partijen die eigenlijk niet echt een besluit hebben genomen, dat ze met de pootjes omhoog ging liggen en niet de schouders onder een zelfstandig Scherpenzeel willen zetten. De onzekerheid over de sociale voorzieningen was ook een punt van onenigheid. Vooral CU en CDA gingen fel tegen de heer Brons in, ze willen vooral nu er nog een keuze is, een keuze willen maken.

De heer Klaassen ging vooral in op de begroting die nog steeds niet is goedgekeurd door de provincie, een begroting die met noodgrepen pas in de zwarte cijfers komt. Volgens Brons kan die goedkeuring ook nog niet.