Nieuws Scherpenzeel

Scherpenzeelse raad kiest voor zelfstandigheid

Bij hoofdelijke stemming is er gekozen voor het voorstel van GBS als eerste is gestemd, met een stemming van 8 voor en 5 tegen. Wat betekent dat Scherpenzeel zelfstandig blijft.

Het 2e voorstel wat in de 3e termijn zou worden besproken had daarna geen zin meer, aangezien het voorstel haaks staat op het eerste voorstel.

De stemming 8 tegen 5 voor

Na het terugtrekken van de twee wethouders in het begin van de avond, bleek dat GBS al een noodscenario had klaar liggen, het voortzetten van de gemeente zal door een samenwerking met de SGP gewaarborgd blijven, de heer van Deelen en de heer van Eekeren zullen op 50% basis wethouder zijn.

De CU vindt het vreemd dat het hele plan al bekend was en daarom hadden zij hun wethouders al teruggetrokken, de verdere discussie is vooral een vertoning van elkaar de maat nemen. De verdeling in het college heeft GBS tot deze zet gezet.

Vanaf dinsdag 10 december zal er een nieuw college zitting nemen in de raad van Scherpenzeel.

Toch zou de heer van de Peut een week rust willen om een integriteitsonderzoek te laten doen door de Burgemeester

Ook de voorzitter pleit hiervoor en neemt als overweging mee dat het zuiverder is om eerst het onderzoek te doen, de hele discussie werd voortgezet na een schorsing Waarbij de heer Zwankhuizen als eerste reageerde, men wil niet korten op integriteitsonderzoeken, maar wel zo snel weer gaan besturen. Het onderzoek zal Dinsdag in gang worden gezet, waarbij beëdiging op woensdagavond zal zijn. de heer van de Peut pleit voor 17 December omdat woensdagavond niet iedereen kan.

De voorzitter zal alles in het werk stellen om de rapporten op woensdag te hebben, echter is de voorzitter (burgemeester de Vries) maar ook hij kan geen ijzer met handen breken, reden is een gesprek met de provincie Donderdag aanstaande, waarbij men graag wil spreken namens het voltallige college.