Nieuws Scherpenzeel

Scherpenzeel heeft risico’s in het sociaal domein onder controle

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement in het sociaal domein in de gemeente Scherpenzeel. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Scherpenzeel de risico’s onder controle heeft, maar waarschuwt ook voor een aantal kwetsbaarheden.

Door de schaalgrootte van de gemeente Scherpenzeel is de onderlinge afstemming tussen diverse partijen in het sociaal domein goed te organiseren. Medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van betrokken partijen weten elkaar snel te vinden als het nodig is. Eventuele risico’s in het sociaal domein heeft de gemeente daardoor snel in beeld. Ondanks de voordelen van de schaalgrootte ziet de rekenkamercommissie daarvan tegelijkertijd de nadelen. Een kleine organisatie als de gemeente Scherpenzeel is kwetsbaar bij personele wisselingen, uitval door langdurige ziekte en mogelijk verlies van deskundigheid bij vertrek van personeel.

Om de kwetsbaarheden in het risicomanagement te ondervangen doet de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn er met name op gericht om de risico’s en beheermaatregelen goed vast te leggen en niet alleen mondeling uit te wisselen. Ook adviseert de rekenkamercommissie om duidelijker te rapporteren aan de raad hoe de risico’s onder controle worden gehouden. De gemeenteraad wordt geadviseerd om duidelijker aan te geven welke informatie nodig is om zicht te houden op de risico’s in het sociaal domein.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.

LEAVE A COMMENT

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; fout]]> 500