Nieuws Veenendaal

Rondweg-Oost Veenendaal: verbreding stap dichterbij met oog voor leefbaarheid

Reconstructie van de Rondweg-Oost Veenendaal, een belangrijk verkeersknel-punt in de provincie Utrecht, is een flinke stap dichterbij gekomen. Met het oog op de leefbaarheid wordt de tot twee maal twee rijstroken te verbreden Rondweg-Oost ingericht als een stedelijke weg met een maximum snelheid van 70 km per uur.

Dat voorstel doen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Daarmee doen zij recht aan een motie van de Staten om bij de uitwerking van de plannen voor de Rondweg-Oost ook verlaging van de maximumsnelheid te onderzoeken. Het voorstel volgt ook een advies van de gemeente Veenendaal over inpassing van de weg. Ook onder omwonenden bestaat er steun voor de snelheidsverlaging, zo werd duidelijk tijdens recente inwonersavonden over dezelfde vraag.

Doorstroming

Afgelopen zomer stemden Provinciale Staten reeds in met een voorkeursvariant waarin de weg tot twee maal twee rijstroken werd verbreed. Die variant hield ook de aanleg van een ongelijkvloerse kruising met de Prins Clauslaan in. 

Gedeputeerde Dennis Straat: “Ik ben blij dat we, samen met de gemeente Veenendaal, tot een goede inpassing van de te verbreden Rondweg-Oost zijn gekomen. Door deze weg in te richten als een stedelijke weg waarop maximaal 70 km gereden mag worden zorgen we voor een goede doorstroming van het verkeer en houden we oostelijk Veenendaal ook voor de toekomst economisch vitaal, leefbaar en bereikbaar.”  I

Met de reconstructie is een totale investering van 59 miljoen euro gemoeid. Daarvan is 22 miljoen euro voor de ongelijkvloerse kruising. De gemeente Veenendaal levert zelf een directe bijdrage van 5,25 miljoen euro. Daarnaast vraagt de gemeente aan de regio Foodvalley een bijdrage van 1 miljoen euro. Tot slot neemt zij ook een aantal geluidswerende voorzieningen voor haar rekening. Alles bij elkaar vertegenwoordigt de inbreng van de gemeente Veendendaal daarmee een waarde van 8,75 miljoen euro. De provincie Utrecht investeert het resterende bedrag.  De Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie bespreekt het voorstel op 28 januari 2019. Provinciale Staten nemen een besluit in hun vergadering van 18 februari 2019.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.