Nieuws Veenendaal

Praat mee over de toekomst van ons sociaal domein!

We werken aan een veerkrachtig sociaal Veenendaal waarin iedereen mee kan doen.

Binnen het sociaal domein (Wmo, jeugdhulp, werk en inkomen) vinden de komende jaren veranderingen plaats. Hiervoor stellen we een nieuw integraal beleidskader op. We willen graag weten hoe onze inwoners over het sociaal domein denken en wat ze belangrijk vinden. Daarom gaan we met ze in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de uitwerking van het integraal beleidskader sociaal domein.

Wat vindt u?

In de periode van 20 tot en met 31 mei willen we 500 inwoners spreken. We praten graag over hoe ze denken over onze ondersteuning en of er zaken anders kunnen. Wat vinden Veenendalers van voorzieningen zoals schoonmaakondersteuning of de aanschaf van hulpmiddelen zoals een scootmobiel of kledingpakket? Hoe helpen we inwoners die geen werk kunnen vinden aan een werkplek? Maar ook willen we weten of onze inwoners mensen in hun eigen omgeving een handje willen helpen als dat nodig is. We gaan persoonlijke gesprekken aan met mensen die nu al gebruik maken van voorzieningen in het sociaal domen. Daarnaast zijn inwoners zijn van harte welkom bij de ‘Discussiebus’. Deze staat gedurende twee weken op verschillende plaatsen in Veenendaal. Op 20 en 21 mei bijvoorbeeld bij winkelcentrum Scheepjeshof. Het gesprek duurt ongeveer een kwartiertje. Voor inwoners die niet kunnen langskomen maar wel willen meepraten is het mogelijk een online enquête in te vullen. De locaties van de ‘Discussiebus’ en de online enquête staan op www.veenendaal.nl/sociaalveenendaal. De resultaten worden begin juli bekend gemaakt. Inwoners die mee hebben gedaan krijgen persoonlijk een terugkoppeling.

Wethouder Marco Verloop: “Inwoners weten het beste wat er in hun eigen leefomgeving speelt en wat ze belangrijk vinden. Hun mening is waardevol en doet er toe. Bovendien helpt het ons bij het maken van onze plannen. Daarom willen we graag met hen in gesprek.’

Veranderingen sociaal domein We hebben, net zo als alle gemeenten in Nederland, enkele jaren geleden extra taken (ouderenzorg, jeugdhulp etc.) overgekregen van de rijksoverheid. Samen met zorgpartners zoals Veens en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn deze opgepakt. Het blijkt dat deze nieuwe taken effectiever, efficiënter en meer in samenhang moeten worden georganiseerd. Hoe we dat gaan doen wordt nu uitgewerkt. Uitgangspunten zijn een stevige sociale basis, de beweging van zwaardere naar lichtere zorg en meer samenhang in het sociaal domein, zodat er geld is voor de ondersteuning die mensen echt nodig hebben. Dit betekent dat we binnen het sociaal domein de komende jaren anders gaan werken. Betere en passendere ondersteuning bieden aan de persoon die dit nodig heeft. Meer maatwerk maar ook flexibiliteit. Maar we moeten ook kijken naar de toenemende ondersteuningsvraag en kosten. Dat betekent keuzes maken. Want inmiddels is bekend dat er een tekort is van 7,2 miljoen Euro binnen het sociaal domein. Dat moet ook worden aangepakt om Veenendaal financieel gezond te houden. Het beleidskader dat we ontwikkelen vormt de uitgangspunten voor het beleid binnen het sociaal domein

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.