Nieuws Overig Uncategorized

Positieve uitkomst van aanvullend zandonderzoek in Eilanden-Oost Barneveld

Het aanvullende onderzoek door Royal HaskoningDHV rond de plek in Eilanden-Oost in Barneveld waar een kleine hoeveelheid styreen werd aangetroffen, toont aan dat de omvang hiervan beperkt is. De concentratie die is aangetroffen (1,8 mg/kg), is niet hoger dan eerder werd vastgesteld. Hoewel er geen sprake van een gezondheidsrisico is, haalt het college, als extra geruststelling voor de bewoners, het zand weg en vervangt het door schoon zand.
De wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen zijn blij met het goede nieuws: “Nadat we eerder al konden melden dat 99 van de 100 monsters aantoonden dat het zand in woongebieden mag worden gebruikt, kan die conclusie nu ook voor de bewoners van Eilanden-Oost worden getrokken.”

Royal HaskoningDHV onderzocht op 14 en 21 februari jl. op vijf plekken rond de aangetroffen plek styreen of de stof in een groter gebied aanwezig zou zijn, maar dat blijkt dus niet het geval. Andere monsters, ook in kruipruimten van woningen aan Ternate, hadden overigens al uitgewezen dat het hier kennelijk om een geïsoleerde plek moest gaan. Dat is nu door het aanvullende onderzoek ook echt bevestigd.
Het styreengehalte bedraagt 1,8 mg/kg en zit daarmee (ver) onder de waarde die in de in opdracht van de firma Vink uitgevoerde partijkeuring voorkomt, namelijk 4,4 mg/kg. GGD Gelderland-Midden concludeerde op basis van díe gegevens al dat er geen sprake van een gezondheidsrisico is. De nu vastgestelde waarden liggen daar nog ver onder. Ook de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de vastgestelde verontreiniging is onderzocht; hierbij is geen styreen aangetroffen.


“We vervangen, als extra geruststelling voor de bewoners, de komende weken het zand dat op deze plek styreen bevat, zodat niet kan worden getwijfeld aan de kwaliteit van het zand onder het wegdek”, aldus de wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen. De aanpak wordt door Royal HaskoningDHV onderschreven. Hiermee wordt ook de wens van een aantal bewoners van Eilanden Oost ingewilligd.

De gemeente Barneveld heeft vanmorgen bewoners van Ternate over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.
Inwoners met vragen over het onderzoek en de resultaten ervan kunnen dit mailen naar het speciale mailadres bouwgrond@barneveld.nl.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.