Radio MIDLAND in de Regio

Midland is de lokale omroep voor de gemeentes Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. De omroep was de eerste Streekomroep van Nederland die in 1994 de ether inging vanuit Renswoude. Lokale radio met het oog op lokaal betrokken zijn, was en is het uitgangspunt van onze omroep. Daarvoor was Midland, ontstaan vanuit een vriendenkring die in de jaren 80 commerciële illegale radio maakte, vooral een muziekzender. Met de komst van Lokale radio is de kans aangegrepen om legaal nog meer betrokken te raken bij de samenleving in de Vallei. In 2015 was de situatie als volgt. Midland had een zendvergunning voor de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, RTVV voor de gemeente Veenendaal. De programma’s van RTVV werden echter geleverd door Stilok en Midland. Beide zendgermachtigden waren in 2015 feitelijk failliet: Midland doordat de financiele bijdrage van de 3 gemeenten niet toereikend was, RTVV doordat de gemeente Veenendaal geen bijdrage verstrekte.
In 2016 wist het bestuur van RTVV beweging te krijgen in de relatie met de gemeente Veenendaal. Er werd een beleidsplan opgesteld dat voor de gemeente in 2017 aanleiding was om de omroep jaarlijks met een bedrag te steunen. Volgens het plan zouden RTVV en Midland fuseren tot een nieuwe omroep, eveneens Midland geheten, voor de 4 gemeenten. Stilok bleef zelfstandig maar zou als programmaleverancier voor Midland blijven meedoen. Met de bijdrage van Veenendaal en een soepele opstelling van de schuldeisers zou de nieuwe omroep financieel gezond kunnen worden.
In 2017 kwam de fusie tot stand en werd een overeenkomst met Stilok gesloten. De nieuwe omroep was financieel gezond en kreeg in 2018 een zendmachtiging voor de 4 gemeenten.
Met dit gegeven, staat het voor een ieder die iets kan bijdragen aan de informatie voorziening voor onze inwoners, de deur wagenwijd open. Want het Motto, Vanuit het Hart, dragen we gaarne uit.