Nieuws Uncategorized Veenendaal

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst markeert start verbouwing CLV

Vandaag ondertekenden wethouder Marco Verloop van de gemeente Veenendaal en rector-bestuurder Willem de Vos van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) de samenwerkingsovereenkomst als start van de nieuwbouw van het CLV. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en hergebruik. Bij de nieuwbouw wordt hergebruik toegepast bij een deel van de betonconstructie. Dit geldt voor een deel van het theorie- en praktijkhuis.

De gemeente betaalt ruim 16 miljoen euro aan dit project en het CLVinvesteert hierin mee. De voorbereidingen zijn, achter de schermen, in 2015gestart. Begin 2019 starten de sloopwerkzaamheden. De bouwwerkzaamhedenbeginnen medio 2019 en nemen, naar verwachting, 14 maanden in beslag. WethouderMarco Verloop: ‘Na een goede voorbereiding ben ik blij dat we nu echt van startkunnen om een toekomstbestendige school te realiseren.’
De vernieuwingvan het CLV betekent voor sommige leerlingen dat zij tijdens de verbouwperiodetijdelijk een ander onderkomen krijgen. Het idee is om een deel van deleerlingen te huisvesten in units op het eigen terrein. Het andere deel van deleerlingen wordt gehuisvest in het schoolgebouw aan de Mispel 11.
Rector-bestuurder Willem de Vos van het CLV: ‘Vanaf februari 2019verhuizen de leerlingen en leraren naar deze tijdelijke huisvestinglocaties. Ikben blij met deze oplossing omdat leerlingen dan niet voortdurend heen en weerhoeven te fietsen. Als de bouw volgens planning verloopt krijgen de leerlingen rondde zomer van 2020 weer samen les in een nieuw schoolgebouw aan de Kerkewijk.’

De gemeente betaalt ruim 16 miljoen euro aan dit project en het CLVinvesteert hierin mee. De voorbereidingen zijn, achter de schermen, in 2015gestart. Begin 2019 starten de sloopwerkzaamheden. De bouwwerkzaamhedenbeginnen medio 2019 en nemen, naar verwachting, 14 maanden in beslag. WethouderMarco Verloop: ‘Na een goede voorbereiding ben ik blij dat we nu echt van startkunnen om een toekomstbestendige school te realiseren.’
De vernieuwingvan het CLV betekent voor sommige leerlingen dat zij tijdens de verbouwperiodetijdelijk een ander onderkomen krijgen. Het idee is om een deel van deleerlingen te huisvesten in units op het eigen terrein. Het andere deel van deleerlingen wordt gehuisvest in het schoolgebouw aan de Mispel 11.
Rector-bestuurder Willem de Vos van het CLV: ‘Vanaf februari 2019verhuizen de leerlingen en leraren naar deze tijdelijke huisvestinglocaties. Ikben blij met deze oplossing omdat leerlingen dan niet voortdurend heen en weerhoeven te fietsen. Als de bouw volgens planning verloopt krijgen de leerlingen rondde zomer van 2020 weer samen les in een nieuw schoolgebouw aan de Kerkewijk.’

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.