Nieuws Veenendaal

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen

Gemeente Veenendaal maakt door de uitbraak van het coronavirus noodopvang mogelijk voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. Deze ouders kunnen gebruik maken van kinderdagverblijf, opvang op school en BSO als zij zelf niet de mogelijkheid hebben opvang te regelen in hun eigen netwerk. De opvang is er voor kinderen die in Veenendaal wonen op locaties die de gemeente heeft aangewezen.

Cruciaal beroep

Een cruciaal beroep betekent dat iemand werk doet dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk aan werk in de zorg, brandweer, politie, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht van cruciale beroepen staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Aanmelden noodopvang Om gebruik te maken van de noodopvang kunnen ouders in eerste instantie zelf contact opnemen met de eigen kinderopvang of de eigen school. Deze noodopvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep die niet de mogelijkheid hebben zelf opvang te regelen in hun netwerk. De noodopvang is er op werkdagen en niet in avonden, nachten en weekenden. Mocht daar veel vraag naar komen dan wordt bekeken of dit kan worden opgezet. De lijst met aangewezen noodlocaties staat onder dit bericht.

Kinderopvang

Kwink

 • Kameleon
 • KC West
 • KC de Schakel
 • ’t Speelkwartier

KMN Kind en CO

 • Mozaïek
 • Achtbaan
 • Spits

Kinderopvang Super

 • Super in Noord
 • Super in West

Luna

 • Locaties de Grote Pekken

KluppluZ

 • KluppluZ Zuiderkruis

Loofles Kinderopvang

 • Loofles Kinderopvang (Zandstraat)

KO Midden Nederland

 • Montessori Kinderopvang Veenendaal

Kinderopvang de Kindjes

 • Kinderopvang De Kindjes

Kinderopvang Jubel

 • Christelijke Kinderopvang Jubel!

Spelendwijs Veenendaal

 • Spelendwijs Veenendaal

Oki-Doki

 • Oki-Doki (David Ternierslaan)

Kinderdagverblijf Zoet

 • Kinderdagverblijf Zoet

Kinderopvang Kroontjes

 • Kinderopvang Kroontjes

Kiekeboe

 • Kiekeboe Regenboogkasteel


Primair Onderwijs

CPOV

 • School Alex/Max
 • Baken 2 De Reede (combinatie met Baken 1)
 • De Burcht
 • De Ceder
 • Het Erf
 • De Grondtoon
 • Juliana van Stolberg / Juul
 • De Schakel
 • ’t Speelkwartier
 • Tamim
 • De Windroos

GAVE-scholen

 • De Bron
 • Patrimoniumschool
 • Rehobothschool

Montessorischool Veenendaal

 • Montessori Aan de Basis

Johannes Calvijnschool

 • Johannes Calvijnschool

Stg. tot het Verstr. van Bas. Ond. op Geref. Grondsl.

 • Dr. C. Steenblokschool

De Onderwijsspecialisten

 • De Blink

SKOVV

 • De Vuurvlinder

Stichting Gewoon Speciaal

 • Van Leersum

Wereldkidz

 • Het Mozaïek, Petenbos
 • De Achtbaan

Voortgezet onderwijs

Deze locaties zijn aangemerkt als noodlocatie:

 • Ichthus college
 • CLV
 • Perron
 • Rembrandt

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.