Nieuws Woudenberg

Nieuwe subsidieronde ‘gezonde leefstijl’

Iedereen weet dat voldoende bewegen beter is dan inactief zijn. Dat je beter gezonde voeding kunt eten dan fastfood. En dat je je beter voelt als je minder stress ervaart. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die het moeilijk vinden om hun oude gewoontes achter zich te laten, gezonder gaan leven? Voor inwoners of organisaties die een goed idee hebben om een gezonde leefstijl te stimuleren, is een subsidie ingesteld.

Wethouder Marleen Treep-Wolfswinkel: “Er zijn voorgaande jaren al ontzettend leuke initiatieven ingediend en uitgevoerd zoals het kleurenturnen, de rookvrije sportvelden en een kunst & cultuur programma voor basisschoolleerlingen. We nodigen iedereen uit om ook nu weer plannen in te dienen die Woudenbergers stimuleren om gezonder te leven. En dat  deze plannen ook gericht zijn op wat mensen wel kunnen ondanks eventuele beperkingen. Ik ben reuze benieuwd naar de initiatieven voor 2019!”

Deelname

Er is in totaal € 5.000 beschikbaar voor de plannen met een maximum van € 1.500 per plan. Inwoners en organisaties kunnen hun plannen, inclusief de aanvraag voor de subsidie, insturen tot uiterlijk 1 juli 2019. Het aanvraagformulier met daarop de voorwaarden is te downloaden via de website van de gemeente. (www.woudenberg.nl/nieuws/nieuwe-subsidieronde-gezonde-leefstijl/)

Na 1 juli wordt eerst bekeken of het voorstel aan de voorwaarden voldoet. Afhankelijk van het aantal ontvangen ideeën en de gevraagde subsidies wordt vervolgens gekeken of een verdere selectie nodig is. Als dat zo is, dan krijgen voorstellen die door meerdere inwoners of partners zijn samengesteld, of vernieuwende ideeën voorrang. Inzenders krijgen uiterlijk 15 juli bericht of hun plan voor subsidie in aanmerking komt.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.