Nieuws Renswoude

Locatieanalyse huisvesting gemeente Renswoude afgerond

De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 besloten om een aantal locaties te onderzoeken voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Het College van B&W heeft hiervoor een locatieanalyse laten opstellen. Door een brede afspiegeling van de Renswoudse samenleving is middels een klankbordgroep meegedacht bij de totstandkoming hiervan. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een matrix opgesteld om te komen tot een voorkeursoptie.

Het College van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de toekomstige gemeentelijke huisvesting op Dorpsstraat 4 (huidige locatie) te houden, waarbij het voorste, historische deel, gerenoveerd wordt en op het achterste deel sloop en nieuwbouw plaats vindt. De klankbordgroep adviseert deze locatie eveneens.

Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden zal gebruik gemaakt moeten worden van tijdelijke huisvesting.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 28 mei a.s.. In voorbereiding op deze raadsvergadering is er op woensdag 17 april a.s. een vergadering van de raadscommissie Economie en Financiën*. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u wilt inspreken, dan is daar gelegenheid voor. U kunt zich hiervoor tot woensdag 17 april a.s. 16.00 uur aanmelden bij Marcel Jansen via m.jansen@renswoude.nl. De locatie waar de gemeenteraad voor kiest wordt vervolgens verder uitgewerkt voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. In dit besluit wordt het advies van de klankbordgroep meegenomen

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.