Nieuws Renswoude

Lintjesregen Renswoude

Burgemeester Doornenbal heeft vrijdag 24 april maar liefst vier inwoners van Renswoude telefonisch verblijd omdat zij vanwege hun jarenlange (vrijwillige) inzet gedecoreerd zijn als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kon vinden vanwege de corona-maatregelen, is dit telefonisch gedaan. Er wordt nog gezocht naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen in Nederland plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

Mevrouw R.J. (Reina) Bos-van de Vliert
Al meer dan 20 jaar geeft mevrouw Bos extra aandacht en liefde aan de bewoners van Zorggroep Charim. Ze kookt, strijkt, organiseert spelletjes en verzorgt de koffie en thee. Sinds 2008 organiseert zij een maandelijkse bingoavond bij Zorggroep Ena locatie Huis in de Wei in Scherpenzeel. Ook bezoekt zij daar diverse ouderen die voorheen in Renswoude woonden. Haar langdurige en vrijwillige inzet is niet onopgemerkt gebleven en burgemeester Doornenbal is verheugd haar deze onderscheiding later dit jaar te mogen uitreiken.

De heer G.R. (Rein) van Leeuwen
50 Jaar organist. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die al zo lang een orgel bespelen. De heer Van Leeuwen is zo iemand. Al op 14-jarige leeftijd begeleidde hij zijn eerste kerkdienst op het orgel. Toen nog in het oude kerkgebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen. Vrij kort daarna is hij eerste organist geworden. Naast reguliere zondagse diensten begeleidde hij tal van bijzondere diensten zoals rouw-, trouw- en openluchtdiensten. De heer Van Leeuwen is zeer betrokken bij de PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen. Hij besteedt tijd aan het orgelonderhoud en technisch onderhoud van het kerkgebouw, is lid van de
orgelcommissie, is ouderling kerkrentmeester, lid van het beamerteam en helpt mee tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Ook zet hij zich al sinds 1980 jaarlijks in voor het Leger des Heils door piano te spelen tijdens bijvoorbeeld Kerst. Vanaf 1990 is hij betrokken bij Christelijk Gemengde zangvereniging Con Amore. Op vrijdagochtend 24 april werd de heer Van Leeuwen tijdens de koffiepauze op zijn werk verrast door zijn dochter. Zij overhandigde hem haar telefoon zodat burgemeester Doornenbal hem kon vertellen dat hij een Koninklijke onderscheiding ontvangt.

De heer E.T. (Eugène) Poppe
De heer Poppe is jarenlang (1973-2003) het gezicht van Stichting Agapè geweest, vele jaren als deel van de directie. Stichting Agapè heeft als missie dat alle mensen in Nederland de kans krijgen om het christelijk geloof op een persoonlijke manier te ontdekken. In zijn laatste jaren bij Agapè kwam de heer Poppe in contact met het gedachtegoed van Connect & Grow en besloot om een deel van zijn tijd daaraan te besteden. Hij zette zich in vanuit bewogenheid met en passie voor mensen, ver weg en dichtbij. Hij nam initiatief, droeg verantwoordelijkheid en gaf leiding aan grote teams. Hij onderwees kerkleden en kerkleiders, sprak met mensen over zijn liefde voor God. Van 1978 tot ongeveer 2006 was hij voorzitter van de familieraad GGZ Centraal en vanaf 1999 zet hij zich nog altijd in voor de Baptisten gemeente Veenendaal. De eerste jaren als bestuursvoorzitter, daarna heeft hij zich ingezet voor de huisvesting en inmiddels als leider beheer en kinderwerk. Sinds 2003 is hij betrokken bij Stichting Urco. Deze stichting heeft vijf panden in haar bezit en verhuurt deze aan algemeen niet beoefende organisaties die actief zijn in Christelijk werk. Reeds in de jaren 70 was hij betrokken bij de zorg van de gebouwen. Hij heeft veel gedaan in het beheer en de meeste panden zijn onder zijn leiding gerenoveerd. Inmiddels is de heer Poppe vanaf 2004 Coach bij Leadership Dynamics. Hij begeleidt mensen, kerken, jonge leiders, deelt levenswijsheid en bouwt hen op. Hij helpt hen hun doel te definiëren en een volgende stap te zetten. Sinds 2004 vervult hij ook de rol van voorzitter van het kernteam van de Stichting Connect and Grow en sinds 2012 is hij coördinator geestelijke begeleiding en inhoudelijke ontwikkeling bij de 4e Musketier. Al deze (vrijwillige) werkzaamheden maken dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Poppe te decoreren.

De heer A.A. (Anton) van Rinsum
Sinds 2002 is de heer Van Rinsum een belangrijke speler binnen de bazaarcommissie van PKN Hervormde Gemeente Renswoude. Mede door zijn onuitputtelijke energie en zijn ondernemende geest. Hiernaast heeft hij de afgelopen jaren in het kader van de bazaar een aantal jaarlijkse activiteiten expliciet voor zijn rekening genomen zoals ‘buffet restaurant De Lantaarn’, het bakken en verkopen van duizenden oliebollen en het organiseren van de gezamenlijke maaltijd tijdens gemeentedagen van de Hervormde Kerk. Met dit alles heeft de heer Van Rinsum met tomeloze toewijding bijgedragen aan de gemeenschap van Renswoude.
Ook voor andere initiatieven en actiedagen ter ondersteuning van goede doelen is de heer Van Rinsum niet alleen betrokken bij de initiatie en afweging van ideeën, maar staat hij ook altijd paraat om op de dagen zelf actief bij te dragen. Van 2004 tot 2017 was hij Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente en vanaf 2008 beheerder van Verenigingsgebouw Rehoboth. Sinds 2011 is de heer Van Rinsum de eigenaar/regelaar van de meubelhal Renswoude (kringloop). Naast de aansturing van vrijwilligers is hij zelf ook regelmatig in de winkel te vinden en gaat hij vaak mee om meubels op te halen of weg te brengen. Mede dankzij hem is de kringloopwinkel een belangrijke sociale plaats in het dorp. De heer Van Rinsum is bijna een begrip voor Renswoude en burgemeester Doornenbal was dan ook zeer verheugd om hem telefonisch te vertellen dat hij later dit jaar een lintje opgespeld krijgt

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.