Nieuws Scherpenzeel

Keuze Toekomstvisie: Scherpenzeel zelfstandig of herindeling

De Stuurgroep Toekomstvisie van de gemeente Scherpenzeel heeft haar onderzoeksrapport gepubliceerd. In juni 2019 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven aan de stuurgroep om nader onderzoek te doen naar de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. De stuurgroep bestaat uit fractievoorzitters, collegeleden, de gemeentesecretaris, de controller, de griffier en een extern adviseur. Door de Stuurgroep zijn twee scenario’s onderzocht:

  1. Een zelfstandige toekomst
  2. Gemeentelijke herindeling met de gemeente Barneveld

21 november a.s. zullen de inwoners van Scherpenzeel geconsulteerd worden over hun voorkeur de bijeenkomst zal worden gehouden in de Breehoek vanaf 19.30 en op 9 december zal de gemeenteraad een keus maken welk scenario verder uitgewerkt gaat worden.

Het rapport is gepubliceerd op de website van de gemeente Scherpenzeel en voor alle inwoners inzichtelijk. https://www.scherpenzeel.nl/bestuur/de-toekomstvisie-scherpenzeel-2030-pagina_42698/ Uit het rapport blijkt dat voor de realisatie van scenario 1, een zelfstandig Scherpenzeel, minimaal € 1,2 miljoen euro en maximaal € 1,6 miljoen euro per jaar extra benodigd is. Dit zal opgebracht moeten worden door de lokale lasten te verzwaren, met € 86 per huishouden per jaar bij het basisuitgangspunt en met € 160 per huishouden per jaar als ook additionele wensen ingevuld worden.