Nieuws Woudenberg

Invoering Starters- en Blijverslening in Woudenberg

Om het starters makkelijker te maken een woning te kopen en om inwoners de mogelijkheid te bieden langer in hun woning te blijven wonen, wil het college Startersleningen en Blijversleningen beschikbaar stellen in Woudenberg. Daarnaast stelt het college aan de gemeenteraad voor een Doelgroepenverordening vast te stellen. Deze verordening moet ervoor zorgen dat bij nieuwbouwplannen voldoende betaalbare woningen worden gebouwd en dat deze behouden blijven.

Wethouder Marleen Treep: “Door de uitbreiding van de Startersleningen van nieuwbouw naar ook bestaande woningen,  maken we het voor starters makkelijker een woning te kopen. De Blijverslening biedt inwoners juist de mogelijkheid om aanpassingen aan hun woning te doen om langer thuis te kunnen blijven wonen. En met de Doelgroepenverordening in de hand kunnen we ervoor zorgen dat er bij nieuwbouwplannen voldoende betaalbare woningen worden gebouwd. Zo maken we het mogelijk dat inwoners  met plezier in ons mooie dorp kunnen blijven wonen en er een passende woning is voor iedereen.” 

Starterslening

De Starterslening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs (inclusief eventueel verbeterkosten of meerwerk) en het maximale bedrag wat een starter op basis van zijn of haar inkomen bij een gewone bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met het verstrekken van Startersleningen wil de gemeente Woudenberg stimuleren dat  Woudenbergse starters in het dorp kunnen blijven wonen. De Starterslening kan zowel bij nieuwbouwwoningen als bij bestaande woningen aangevraagd worden.

Blijverslening

Met een Blijverslening kunnen inwoners aanpassingen aan hun woning die zijn gericht op levensloopbesteding wonen, financieren. Hierdoor biedt de gemeente inwoners de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Zij kunnen hiermee inspelen op de eventuele noodzaak van woningaanpassingen in de toekomst. De Blijverslening is iets anders dan voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is een indicatie nodig, omdat dit direct noodzakelijk is. De Blijverslening toegankelijker. Inwoners die gebruik maken van een Blijverslening anticiperen hiermee op een eventuele noodzaak in de verdere levensloop.

Het is voor inwoners nog niet altijd vanzelfsprekend om na te denken over langer zelfstandig thuis wonen en de woningaanpassingen die hiervoor nodig zijn. De Blijverslening creëert  bewustwording  bij inwoners om over hierover na te denken.

Doelgroepenverordening

Met de doelgroepenverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om kwalitatieve eisen te stellen in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen. De gemeente heeft hiermee bijvoorbeeld de mogelijkheid om te bepalen dat er sociale huurwoningen gerealiseerd dienen te worden. Ook wordt in de doelgroepenverordening geregeld dat sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middenhuurwoningen voor een bepaalde periode in de Woudenbergse woningvoorraad behouden blijven. Hiermee wil de gemeente woningzoekenden met een laag of midden inkomen faciliteren in hun woningbehoefte.

Bespreking in gemeenteraad De voorstellen voor invoering van Starters- en Blijverslening en de Doelgroepenverordeningen worden op 26  juni 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit in de raadsvergadering op 11 juli 2019. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.