Nieuws Renswoude

Hans Veldhuizen Koninklijke onderscheiden.

Burgemeester Doornenbal reikte zaterdag 31 augustus een Koninklijke onderscheiding uit aan
de heer H.J. (Hans) Veldhuizen. Hij is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.


Hans Veldhuizen vierde zaterdag 31 augustus zijn 25-jarig jubileum als beheerder bij de Stichting
Sporthal De Hokhorst. Vanaf zijn werk in de sporthal werd hij met paard en wagen ontvoerd naar
’t Podium. Tijdens de receptie die voor hem gehouden werd, verraste burgemeester Doornenbal hem
met een Koninklijke onderscheiding.

Hans is al 25 jaar werkzaam als fulltime beheerder van de sporthal en is verantwoordelijk voor het
beheer, de planning en het onderhoud van de sporthal. Mede door zijn inzet is het onderhoudsniveau
van deze accommodatie na 32 jaar nog steeds hoog. Sinds 2012 valt ook het inpandige sportcafé onder
het beheer van Hans en is hij verantwoordelijk voor de inkoop, de omzet en de medewerkers die daar
werken. Hans gaat in zijn functie aanzienlijk verder dan wat normaal gesproken van een beheerder
verwacht mag worden. Hij wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de
samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.
Naast zijn baan als beheerder doet Hans veel extra’s voor de gebruikers van de sporthal. Hij helpt hen
o.a. door activiteiten mee te organiseren, mee te denken, acties op te pakken en verbindingen te
leggen. Dit alles doet hij in zijn eigen tijd.
Jaarlijks vinden er diverse evenementen plaats in de sporthal. Hoewel de organisatie van al deze
activiteiten tot de verantwoordelijkheid hoort van de betreffende vereniging, is hij nauw betrokken bij de
uitvoering door zitting te nemen in commissies, door te helpen bij het opbouwen en afbreken, door het
werven van sponsoren en vrijwilligers en door het verrichten van hand-en-spandiensten. Omdat door
zijn inzet de sporthal niet alleen wordt gebruikt voor sportverenigingen, heeft Hans gezorgd voor
versterking van de sociale cohesie.
In juli 2018 werd de sporthal getroffen door een brand. Hans heeft zijn vakantie geannuleerd om er voor
te zorgen dat alle activiteiten doorgang konden vinden in sportaccommodaties in de regio. Mede door
zijn inzet kon Sporthal De Hokhorst op 6 april 2019 officieel worden heropend.
Naast al deze activiteiten voor de sporthal zet hij zich ook al sinds 1987 in als bestuurslid van de
Volleybalvereniging Renswouw, onderdeel van Sportvereniging Renswouw. Daarnaast is hij trainer,
coach, scheidsrechter en lid van de technische commissie. Ook is hij medeorganisator van diverse
toernooien en oefenwedstrijden. Mede door zijn visie en inzet heeft de vereniging een succesvolle
jeugdopleiding gecreëerd met doorstroom naar seniorenteams op topniveau.
Sinds 1994 is Hans de drijvende kracht achter de zaalvoetbalcompetitie. Daarnaast is hij
medeorganisator van het Sinterklaasfeest en de jaarlijkse barbecue. Ook is hij sinds 1994 organisator
van het 4-jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi en het jaarlijkse volleybaltoernooi voor het personeel van
Kruidvat. Vanaf 1999 is hij als vrijwilliger betrokken bij Touwtrekvereniging Lagerweij. Ook hier is hij de
medeorganisator van wedstrijden en toernooien. Ook de organisatie van de SuperCup in Renswoude
heeft hij sinds 200 op zich genomen. De SuperCup is een jaarlijkse zeskamp van o.a. de brandweer
Renswoude, de ondernemersvereniging, een politieke partij en de muziekvereniging. Vanaf 2007 komt
daar de organisatie van de Dart Vereniging Renswoude bij en sinds 2010 de organisatie van het
Senioren Vier Dorpen Zaalvoetbaltoernooi in Renswoude.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.