Nieuws Uncategorized Veenendaal

Gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor verkabeling

Op 17 oktober heeft de gemeenteraad 5,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen die door Veenendaal lopen. Dit betekent dat deze zogenoemde verkabeling realiteit wordt en gemeente Veenendaal de opdracht hiervoor aan TenneT kan afgeven. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Dit is een historisch moment, ik ben blij dat de raad heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor de verkabeling. Na een jarenlange periode van voorbereiding, kunnen we nu concrete stappen zetten.”     

Afgelopen vier jaar is veel onderzoek gedaan en recent stelde TenneT een bussinesscase op, waarmee meer duidelijkheid ontstond over de kosten en het tracé (zie bijgevoegde afbeelding). Er resteert één tracé en alle woningen nabij dit tracé blijven buiten de magneetveldzone van 0,4 microTesla, het advies dat het RIVM als voorzorgsbeginsel hanteert voor een veilige woonomgeving voor nieuwbouw bij hoogspanningslijnen. Op basis van deze case stelde het college de gemeenteraad september dit jaar voor om financiën uit de precariobelasting-inkomsten (periode 2015 – 2018) beschikbaar te stellen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn.

Planning

Gemeente Veenendaal gaat nu definitief over tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Het proces van voorbereiding, aanbesteding en uitvoering duurt circa 5 jaar, waarmee de verkabeling naar verwachting begin 2025 afgerond is.

Informatiebijeenkomst

November dit jaar organiseert gemeente Veenendaal een informatieavond om de omgeving uitgebreid te informeren en het tracé te tonen. De oproep voor deze informatieavond verschijnt op de gemeentepagina in De Rijnpost en op de website van de gemeente Veenendaal. De uitnodiging wordt ook via Facebook uitgedaan.