Nieuws Renswoude

Gemeenteraad Renswoude stelt begroting 2019 vast

De gemeenteraad van Renswoude stelde eind oktober de begroting voor 2019 vast. In de begroting staan de plannen voor het komende jaar en wat die plannen kosten.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de gemeente Renswoude volgend jaar in totaal € 15 miljoen ontvangt (bijvoorbeeld vanuit de Algemene Uitkering van het Rijk, maar ook door het innen van belastingen) en uitgeeft (bijvoorbeeld aan het bestaande en voorgenomen beleid in het sociaal en fysiek domein). De plannen staan vermeld in de Begroting 2019 Algemene Dienst die is na te lezen op de gemeentelijke website.

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat de gemeenteraad de begroting heeft vastgesteld. “We kunnen nu uitvoering gaan geven aan de plannen die in de begroting staan beschreven”, vertelt burgemeester Doornenbal-Van der Vlist, in het bijzonder verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. “Begin 2019 wordt het nieuwe (regionale) veiligheidsplan vastgesteld. We werken met elkaar – gemeente, politie, brandweer, maar ook inwoners, verenigingen, organisaties én ondernemers – aan een veilig Renswoude. Ook wordt in de begroting rekening gehouden met de kosten voor verbouw of bouw van een nieuw gemeentehuis. We zijn dat samen met onze inwoners en belanghebbenden aan het onderzoeken, maar je moet wel al rekening houden met de eventuele kosten die dat in de toekomst met zich meebrengt.”

Wethouder Sander van ’t Foort, met Ruimte en Duurzaamheid in zijn takenpakket, wil komend jaar in ieder geval werk maken van duurzaamheid. “Een belangrijk thema dat we graag samen met inwoners willen oppakken. We beginnen met het maken van een nulmeting, een ‘foto’ van hoe het op dit moment met duurzaamheid is gesteld. Vervolgens stellen we samen met inwoners en ondernemers onze plannen op. In het uitvoeringsplan staat hoe we die plannen gaan uitvoeren.”

Wethouder Marieke Teunissen (Economie en Financiën) zet zich komend jaar in om de veiligheid van de Dorpsstraat te verbeteren: “De Dorpsstraat is een belangrijke weg voor Renswoude, maar vanwege het vele verkeer ook onveilig. Daar gaan we iets aan doen. Ook vinden we het voor onze inwoners belangrijk dat Renswoude optimaal met het openbaar vervoer kan worden bereikt: het intercitystation Veenendaal-De Klomp moet blijven bestaan en de busverbinding met Renswoude moet worden verbeterd.”

Wethouder Arnout Wijs, verantwoordelijk voor het sociaal domein, wil het komende jaar de inclusieve samenleving verbeteren. “Iedereen in Renswoude doet mee of moet in ieder geval kúnnen meedoen. We weten dat de kosten in het sociaal domein eerder zullen stijgen dan dalen. Daarom is het belangrijk om de komende jaren meer grip te krijgen op de kosten van de uitvoering. Samen met vrijwilligers in Renswoude en professionals in het maatschappelijke veld willen we meer doen aan het preventieve beleid.”

In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van de onroerende zaakbelasting die 1,4% hoger is dan in 2018 (inflatiecorrectie) en het niet verhogen van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Over het eventueel verhogen van de afvalstoffenheffing neemt de gemeenteraad in december 2018 een besluit. Dit is afhankelijk van de keuze om wel of niet per 1 januari 2019 gebruik te maken van het afvalbrengstation in Veenendaal.

 

De Begroting 2019 Algemene Dienst is terug te vinden op de gemeentelijke website, samen met een overzichtelijke infographic die in één oogopslag de begroting van Renswoude weergeeft.

 

 

Plaats een reactie