Nieuws Scherpenzeel Uncategorized

Gemeentelijke herindeling wederom optie voor Scherpenzeel

Bij de gemeenteraad van Scherpenzeel ligt een voorstel voor een verdiepingsonderzoek waarin alle toekomstscenario’s voor de ambtelijke organisatie, inclusief gemeentelijke herindeling, nader moeten worden belicht.

Afgelopen januari is door de raad de Toekomstvisie Scherpenzeel 2030 vastgesteld. deze lijkt nu een onvoldoende basis te zijn voor een principebesluit over het zelfstandig voortbestaan van de gemeente. ,,Ambitie is mooi, maar zonder realisatiekracht betreft het alleen een wenkend perspectief”, beargumenteert het college het voorstel om een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen voor nader onderzoek naar de toekomstige organisatievorm van Scherpenzeel. Het onderzoek, waarvoor de hulp van een extern bureau wordt ingehuurd, gaat beschrijven wat er nodig is om de Toekomstvisie 2030 uit te voeren. Dit onderzoek richt zich volgens het college in de eerste plaats op het (zoveel als mogelijk) zelfstandig uitvoeren van de gemeentelijke taken en ambities. Daarnaast wordt ook de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen in beeld gebracht van verschillende organisatievormen, zoals ambtelijke fusie, samenwerkingsopties met andere gemeenten alsmede herindeling in beeld gebracht.

De provincie, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de toekomstvisie, heeft volgens waarnemend burgemeester De Vries geen rol gespeeld bij de keuze van het college om het document op deze manier ‘handen en voeten’ te geven. ,,Als de raad op 7 maart groen licht geeft voor deze aanpak zal er voor de zomer een raadsdebat kunnen plaatsvinden over de uitkomsten waarmee de toekomstvisie in feite pas echt gereed is.”

Tot die tijd zal de commissaris van de koning in de provincie Gelderland, John Berends, zich niet buigen over een eventueel nieuw aan te trekken burgemeester voor Scherpenzeel.

LEAVE A COMMENT

internal_server_error <![CDATA[WordPress &rsaquo; fout]]> 500