Nieuws Woudenberg

Gemeente Woudenberg brengt WOZ-administratie op orde

Een deel van de Woudenbergse huishoudens en bedrijven heeft een aantal jaar geen WOZ- aanslag ontvangen. Dit blijkt uit een analyse die is uitgevoerd in het kader van de belastingsamenwerking die de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel aangaan met de gemeente Veenendaal. Dit betekent dat deze huishoudens en bedrijven in die jaren geen onroerendezaakbelasting (OZB) hebben betaald. Op dit moment wordt onderzocht bij welke woningen en bedrijven de belastingheffing niet (of niet juist) heeft plaatsgevonden. Het betreft voornamelijk woningen en bedrijven waar de afgelopen drie jaar sprake was van nieuw- of verbouwactiviteiten.

Wat betekent dit voor inwoners en bedrijven?

In 2019 worden de aanslagen over de periode 2017-2019 voor woningen en niet-woningen alsnog opgelegd bij inwoners en bedrijven, waarbij de belastinginning niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Zij zullen de nog niet betaalde onroerendezaakbelasting (OZB) over deze jaren dus alsnog moeten betalen. De gemeente betreurt de ontstane situatie en zal zorgvuldig communiceren met de inwoners en bedrijven die het betreft.

Aanleiding onderzoek

Het voornemen is om per 1 januari 2020 de basisregistratie BAG/WOZ en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen bij de  gemeente Veenendaal onder te brengen. Op dit moment voeren de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg de belastingtaken nog gezamenlijk uit, waarbij de aansturing van het belastingteam bij de gemeente Scherpenzeel ligt. Om te zorgen voor een soepele overgang naar Veenendaal is het belangrijk dat de basis op orde is. Daarom is er geanalyseerd of de gegevens die het team belastingen beheert actueel zijn. Uit deze analyse bleek dat er in de WOZ-administratie mutaties ontbreken en daarmee niet overeenstemmen met de gegevens in het Kadaster en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.