Nieuws Scherpenzeel Uncategorized

Eerste termijn debat Scherpenzeel, geeft vooral weer dat sociale voorzieningen moeten blijven

De gemeenteraadsvergadering van de gemeente Scherpenzeel werd 9 december overweldigend bezocht door de inwoners.

Diverse inwoners en publieke instellingen spraken van tevoren in, het bestuur van de Breehoek en de Bibliotheek vrezen vooral bezuinigen bij een fusie die het voortbestaan van deze voorzieningen in gevaar brengt.

Na de insprekers was het tijd voor het vaststellen van de agenda, tijdens die vaststelling stapte van Essen en van Dijk op, dit tot zeer grote verwondering van de overige collegeleden.

Dhr Brons nam namens GBS het woord als eerste spreker en namens de grootste partij in Scherpenzeel, bij GBS speelt vooral de boosheid dat het geheel als druk van buitenaf voelt, er was al een visie die zelfstandigheid als stip op de horizon had. Het rapport van SLVL had vele vraagtekens bij de partij en was vooral negatief en vermelde niet de positieve zaken in Scherpenzeel. Ook de provincie is volgens GBS een dwarsligger, maar vooral sturend richting Barneveld.

De SGP sprak bij monde van Maarten Zwankhuizen, de SGP steunde vooral zelfstandigheid, maar gaf ook aan dat de gesprekken met Barneveld genormaliseerd dienen te worden, beter een goede buur dan een verre vriend.

Marieke van Beek sprak namens de CU, zij ging vooral in op de financiële positie van de gemeente die al jaren zorgwekkend is, een tekort van 1 miljoen was telkens de bottleneck om te komen tot een goeie begroting. CU pleit vooral voor een fusie om de werkdruk en service naar de burger te verbeteren. Die was de laatste jaren zeer slecht met diverse gevolgen zoals de gemeentelijk belastingen die niet werden geind.

Het verwijt richting GBS is vooral een niet genoemde belastingverhoging die onvermijdelijk is bij zelfstandigheid. Om dekking uit de reserve niet zomaar aan te spreken is het vooral bedoeld voor de inwoners zoals een tweede kunstgrasveld bij valleivogels en verbetering van het zwembad.

Meegenomen extra opbrengsten uit de grondvoorraad is niet zeker, de economie kan instorten waardoor die inkomsten veel lager zullen zijn, alsdus CU. Bij fusie zal er een betere en duurzame gemeente ontstaan, Barneveld gaat goed om met hun dorpen, ook de economie en bereikbaarheid van Scherpenzeel zal profiteren.

Er werd namens de CU een Amendement ingediend. De Bibliotheek word gezien als een belangrijke sociale voorzieningen, het neemt GBS kwalijk dat de bibliotheek in hun visie zal verdwijnen, beslispunt 3 als volgt te wijzingen dat de bibliotheek zal blijven, het dekkingstekort af te dekken en zodoende de toekomst veilig te stellen voor de bibliotheek.

CDA sprak via Peter klaassen, ze spraken vooral over de sociale voorzieningen, de bezuiniging van 100.00 euro vond men tekort door de bocht, ook de Breehoek mag niet verdwijnen, de aanbouw van een nieuw gemeentehuis aan de Breehoek, het zijn vooral vraagtekens bij de begroting van GBS en of dat nog moet gezien de toekomst. Het standpunt van het CDA is dat het verkennend gesprek moet worden voortgezet, het lijkt hen de beste manier om naar een fusie toete werken, Barneveld wordt gezien als een goede partner. Ook de provincie zal de onderhandelingen moeten steunen, bij zelfstandigheid zal Scherepnzeel een kwetsbare en minder invloedrijke gemeente blijven.

Het CDA diende een 4e Amendement in, wat neerkwam op, aan het behoud of Fusie beiden negatieve kanten hadden, maar dat de Financiële positie niet goed is onderbouwd, Op geen besluit te nemen op 9 december en de bevindingen van het onderzoek pas in Januari 2020 te bespreken en de inwoners goed te informeren over het besluit.

Willem Schuur van Pro Scherpenzeel geeft vooral de problemen aan die op het huidige college afkomen, die problemen kosten veel geld en zal de begroting harder raken dan GBS doet geloven. Zij pleiten voor een fusie met Barneveld, want Barneveld houdt veel voorzieningen in haar dorpen in stand.