Nieuws Woudenberg

Commissaris van de Koning in gesprek met de Woudenbergse samenleving

Op vrijdag 6 maart bracht commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, mr. J.H. Oosters, een bezoek aan Woudenberg. De commissaris bezoekt regelmatig gemeenten in de provincie Utrecht. De gemeente Woudenberg organiseerde het werkbezoek van de commissaris dit keer rondom het thema ‘Leefbaarheid doen we met elkaar’. Daarvoor ging de commissaris niet alleen in gesprek met de burgemeester en het voltallige college. Juist het gesprek met de samenleving vormde een belangrijk onderdeel van het werkbezoek.

Samen met het college bracht de commissaris een bezoek aan de Moriahoeve en de Boerenstee aan De Steeg. Waar natuurlijk werd geproefd van de melk van het melkveebedrijf. Twee voorbeelden van bedrijven die vrijgekomen agrarische bebouwing op een andere manier invullen en hiermee de leefbaarheid in het buitengebied van Woudenberg in stand houden. Daarna kreeg het gezelschap een rondrit langs nieuwbouwwijk Het Groene Woud, het bedrijventerrein Parallelweg en het nieuwbouwplan Hoevelaar. Om te zorgen dat Woudenberg ook in de toekomst een prettige plek is om te wonen en te werken zijn woningen en vestigingsmogelijkheden voor bedrijven nodig. Maar deze ontwikkelingen brengen tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Dat wilde het college graag aan de commissaris laten zien.

In gesprek met de samenleving

Na de bedrijfsbezoeken ging de commissaris in gesprek met de samenleving. Vanuit verschillende invalshoeken kreeg de commissaris te horen wat er speelt in Woudenberg. Te denken valt dan aan vraagstukken op het gebied van wonen, onderwijs, verkeer, landbouw, bedrijvigheid of natuur. Zo hoorde hij niet alleen van de gemeente wat er speelt, maar ook van inwoners en ondernemers.  Burgemeester Cnossen: “Zij weten tenslotte nog beter dan de gemeente wat er speelt in Woudenberg. Daarom was het goed  om ook de samenleving te betrekken bij het bezoek. Voor veel onderwerpen werkt de gemeente samen met de provincie. Verschillende onderwerpen vragen dan ook om samenwerking. Daarom was het goed om de commissaris te laten zien waar wij in Woudenberg mee bezig zijn.”

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.