Nieuws Veenendaal

Budgetloket opent de deuren

Per 1 januari 2021 kunnen de inwoners van Veenendaal, Rhenen en Renswoude terecht bij het Budgetloket voor vragen over geld en hulp bij schulden. De gemeente Veenendaal gaat de taken voor de schulddienstverlening zelf uitvoeren onder de naam Budgetloket. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein, die de gemeenteraad eerder vaststelde. Door de schulddienstverlening zelf uit te voeren, kan de dit in samenhang opgepakt worden met andere onderdelen in het sociaal domein. Het Budget Advies Centrum (BAC), onderdeel van Vitras/Santé Partners, voerde de afgelopen jaren de schulddienstverlening uit voor gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude.

Wethouder Dylan Lochtenberg: “Uit onderzoek blijkt dat mensen zich vaak schamen voor hun financiële problemen en te lang wachten om hulp te zoeken. Door vroegsignalering kunnen we beginnende schulden beter signaleren en kunnen we ook eerder hulp aanbieden.

Jolanda de Heer, wethouder in Rhenen, benadrukt dat het belangrijk is dat mensen met betalingsproblemen snel genoeg hulp zoeken: “Daarmee voorkomen we dat mensen met een betalingsachterstand een problematische schuld krijgen.”

Afscheid BAC

Ruim 25 jaar heeft het BAC de schulddienstverlening naar ieders tevredenheid uitgevoerd en wij bedanken hen voor deze jarenlange goede samenwerking. Vitras/Santé Partners blijft binnen de gemeenten actief op het gebied van thuiszorg en begeleiding thuis. 

Zorgvuldige overdracht

Samen met Santé Partners zorgen we voor een goede en zorgvuldige overdracht. De gemaakte afspraken worden ongewijzigd voortgezet. Daarmee ondervinden cliënten geen of weinig hinder van de overgang naar de gemeente. Wat nu wijzigt zijn de naam en de contactgegevens.

Nieuwe contactgegevens

Het Budgetloket is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Veenendaal. De nieuwe gegevens per 1 januari 2021 zijn:

Gemeente Veenendaal

T.a.v. Budgetloket

Postbus 1100

3900 BC  VEENENDAAL

(0318) 538 830

Budgetloket@veenendaal.nl

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op je site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.