Nieuws Renswoude

Bouw nieuwe brandweerkazerne Renswoude kan van start.

Afgelopen maand is de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne onherroepelijk geworden. Dat betekent dat er gebouwd kan worden. De door RoosRos architecten ontworpen brandweerkazerne wordt op dezelfde centrale locatie gebouwd als waar de huidige kazerne staat.

Voordat het zover is,  moet het korps eerst verhuizen en wordt het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) naar de achterzijde van het perceel verplaatst. Dit systeem zorgt voor de sirene die op de eerste maandag van de maand om 12:00 uur wordt getest.

De start bouw sluit perfect aan nu de werkzaamheden aan de N224 ter plaatse zijn afgerond en Stedin de nieuwe transformatorruimte op dit perceel in gebruik heeft genomen en de oude heeft ontmanteld.

Het brandweerkorps wordt tijdelijk gehuisvest in het bedrijfspand aan De Hooge Hoek 8 te Renswoude. Dit pand wordt gebruikt totdat de nieuwe kazerne klaar is.

De nieuwe kazerne biedt ruimte voor de stalling van drie blus- en hulpverleningsvoertuigen met de mogelijkheid om nog een klein voertuig in de toekomst op te slaan. Uiteraard wordt de kazerne duurzaam gebouwd. De nieuwe kazerne wordt gekoeld en verwarmd met luchtwarmtepompen. Hierdoor is het uitvoeren van een gasaansluiting overbodig geworden. In de buitengevel worden diverse nestmogelijkheden gemaakt voor vleermuizen en mussen. Het hemelwater wordt zoveel mogelijk op het perceel opgevangen en geïnfiltreerd.

In september begint Berkhof B.V. uit Scherpenzeel met de sloop van de oude kazerne. Vervolgens start Bouwbedrijf Osnabrugge B.V. eveneens uit Scherpenzeel met de bouw van de nieuwe kazerne. De bouw wordt begeleid door IRP bouwadvies uit Renswoude. De verwachting is dat het project medio juli 2021 wordt opgeleverd.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.