Nieuws Scherpenzeel

Bibliotheek Scherpenzeel vreest basis van bestaan

Bibliotheek Scherpenzeel voorziet een servicedaling wanneer gekozen wordt voor een gemeentelijke herindeling, in een brief (hieronder) naar de raad, vraagt het bestuur om aandacht voor dit punt.

Geachte leden van de raad, In diverse stukken die aan de orde zijn en zijn geweest met betrekking tot  discussie over de gemeentelijke herindeling en de toekomstbestendigheid van de gemeente wordt de bibliotheek genoemd.

De Bibliotheek Scherpenzeel is een alom gewaardeerde voorzieningen, dit zien wij in het gebruik van de klassieke bibliotheek , waar inwoners van jong tot oud wekelijks de bibliotheek bezoeken om een keuze te maken uit de collectie. Wekelijks vinden er verschillende activiteiten plaats, ook voor verschillende leeftijdsgroepen die gezien het gebruik, zeer gewaardeerd worden.

Al onze activiteiten vloeien voort uit  de vijf wettelijke functies de  bibliotheek heeft op basis van de Wet( Wet Stelsel Openbare Bibliotheken) en vallen binnen de doelstelling van het bibliotheekwerk.

1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie.

2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie.

3. Bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur.

4. Organiseren van ontmoeting en debat.

5. Kennis laten maken met kunst en cultuur

Voor de gemeenschap zouden wij het betreuren dat de bibliotheek omgevormd zou worden naar een steunpunt. Een punt  voor het bestellen en afhalen van boeken.  De inwoners van het dorp Scherpenzeel kunnen dan geen gebruik meer  maken van de mogelijkheden van de boekencollectie  om boeken in te zien en te lenen ook zullen de andere  activiteiten fors onder druk komen te staan. Veel animo, inspiratie en ambitie zal mede verloren gaan voor het in stand houden van restanten van wat dan eens een bloeiende voorziening was.

Voor de  inwoners, de gemeenschap  en de Breehoek zou het goed zijn dat  het dorp met  zo’n  10.000 inwoner blijft beschikken over een eigentijdse  bibliotheek met alle vereisten.  Dit alles omdat aangetoond is dat de Bibliotheek bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en de (lokale) samenleving.