Nieuws Scherpenzeel

Begroting Scherpenzeel heeft positief eindsaldo

Het college van B&W heeft de programmabegroting 2020-2023 naar de Raad gestuurd. In deze begroting staan de ontwikkelingen voor de komende vier jaar inclusief de beschikbare financiële budgetten. Het jaar 2020 sluit met een positief saldo en ook de aankomende jaren laten een positief saldo zien.

Er zijn enkele opvallende zaken waarvoor geld is gereserveerd. Zo is er geld voor de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Voor de herdenking van het einde van WOII in Nederland wordt in Scherpenzeel budget vrijgemaakt.
Voor de bestrijding van ongedierte – in het bijzonder de eikenprocessierupsen – wordt structureel meer geld gereserveerd. De verwachting is dat de plaagdruk de komende jaren hoger wordt.
Ook is in de begroting voor 2020 een post opgenomen voor een aan te leggen (mountain)bike-park. Dit initiatief komt uit de samenleving en heeft een groot draagvlak

Op 31 oktober besluit de gemeenteraad over de Programmabegroting 2020-2023. Voorafgaand hieraan is er op 17 oktober de Opinieronde. U bent van harte welkom bij beide openbare vergaderingen.

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

De site ondervindt technische problemen.