Provincie-in-gesprek-met-een-actievoerder-eerder-op-de-avond-Foto-Omroep-Gelderland
Nieuws Scherpenzeel

Barneveld en Scherpenzeel reageren verschillend op uitleg provincie over herindeling

Scherpenzeel is volgens de provincie Gelderland niet geschikt om zelfstandig verder te gaan. De provincie ziet wel heil in een fusie met Barneveld. Daarover heeft de provincie Gelderland donderdagavond de gemeenteraden van Scherpenzeel en Barneveld bijgepraat. Dat verliep in Scherpenzeel in een heel andere sfeer dan in Barneveld.

In Scherpenzeel wordt verdeeld gereageerd op de plannen. In Barneveld zijn er vooral veel vragen over het proces. Als de plannen doorgaan moet de heringedeelde gemeente op 1 januari 2023 een feit zijn.

Het college en de meerderheid  van de raad van Scherpenzeel, 8 leden, zijn tegen herindeling. Een minderheid van 5 raadsleden is het volledig eens met de provincie. Henk Brons is fractievoorzitter van de grootste partij in Scherpenzeel, GBS. Zij zijn fel tegen de herindeling: ‘Scherpenzelers klampen zich niet vast aan een waanidee. Scherpenzelers willen het beste voor Scherpenzeel, voor ons is dat een zelfstandig Scherpenzeel.’

Marieke van de Beek van de ChristenUnie staat aan de andere kant: ‘Dhr Brons spreekt vanavond weer veel namens de gemeenschap en de inwoners, maar wij horen hele andere geluiden. Er zijn veel inwoners die, als het niet anders kan, best willen fuseren met Barneveld.’

Ver beneden peil 

Brons vermoedt vooringenomenheid bij de provincie Gelderland. Dat de provincie al lang en breed besloten had de gemeente te willen herindelen, dat wil hij nu verder uitzoeken: ‘Wij hebben geen vertrouwen in het proces en geen vertrouwen in de onderbouwing. ik vind dit ver beneden peil.’ Volgens Brons staat er geen enkele andere gemeente in de regio er zo goed voor als Scherpenzeel: ‘Er wordt hier zo hard gewerkt, wij verdienen een eerlijke kans. Scherpenzeel heeft in meerderheid besloten zelfstandig te blijven en wij leven in een democratie.’ 

Het college van Scherpenzeel heeft vorige week een nota gepresenteerd. Op basis van eerdere onderzoeken en die nota heeft de provincie gezegd dat ze de geen toekomst voor Scherpenzeel ziet. ‘In uw financiële onderbouwing zitten forse risico’s, aldus Gedeputeerde Jan Markink, ‘dit plan voldoet niet aan onze maatstaf. We hebben geen vertrouwen in dat de gemeente Scherpenzeel een duurzame toekomst heeft. Dat klinkt misschien hard, maar de gemeente is geen doel maar een middel.’ 

Wat hebben wij eraan?

Na twee uur vergaderen vertrokken de heren van de provincie richting Barneveld. Daar ging het over het proces en over wat de financiële consequenties zijn van een eventuele herindeling. Een van de vragen uit de gemeenteraad van Barneveld is wat de inwoners van Barneveld eraan hebben. Gedeputeerde Markink snapt die vraag goed: ‘Bij eerdere herindelingen hebben we als provincie altijd gevraagd: Hoe kunnen we jullie helpen. Bijvoorbeeld met voorzieningen, of geld. Dat moet u niet vertalen als verleiding, het is ook geen keiharde toezegging, maar die ruimte is er wel en het past in het beleid van de provincie.

De als-dan-vraag

Op als-dan-vragen wilde de provincie nu niet ingaan, om te voorkomen dat er allerlei scenario’s op tafels komen liggen. Dus wat als Scherpenzeel tegen blijft, wat als Scherpenzeel tegen de kadernota stemt, wat als we het tijdpad niet halen. Commissaris van Koning John Berends geeft aan dat het tijdpad helder is, met als deadline de volgende gemeenteraadsverkiezingen. ‘Tempo, zorgvuldigheid en draagvlak, dat zijn de drie belangrijke aspecten in dit traject.’ 

Na vanavond wacht een lange procedure. Daarin moet de gemeenteraad van Scherpenzeel in juli de zogeheten kadernota nog vaststellen, en volgt onderzoek naar het draagvlak bij de bevolking. Ook overlegt de provincie nog met de minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren.

Het voorstel moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer. Ook komen er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Als alles rond is moet de heringedeelde gemeente op 1 januari 2023 een feit zijn. 
BRON:GLD.NL

LEAVE A COMMENT

WordPress › fout

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op je site.

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.