MidlandFM ANBI Status

    • Home /
    • MidlandFM ANBI Status

Bestuur MidlandFM

Jan van Leeuwen: Voorzitter
Peter Blokhuis: Secretaris
Jakob Germs: Penningmeester
Gerrit van de Haar: Technische- en medewerkerszaken
Vacant: Algemeen lid.

Missie, visie en beleidsplan

Download PDF

Huishoudelijk reglement

Download PDF

Jaarrekening

Download PDF

Statuten

Download PDF