[aangeboden door patience.nl] Patience neerleggen

De meeste Nederlanders zullen het kaartspel Patience weleens hebben gespeeld. Veel mensen hebben het op vakantie gespeeld of uit verveling. Ook is het natuurlijk mogelijk dat je het spel in een fysiek of online casino hebt gespeeld. De populariteit van het kaartspel is zowel in Nederland als wereldwijd behoorlijk groot. En dat is ook niet

[aangeboden door Preventix] Bied ziekteverzuim het hoofd met een efficiënt preventiebeleid

Hoe gezond uw medewerkers en uw bedrijf ook zijn, vroeg of laat krijgt ook uw organisatie te maken met ziekteverzuim. Burn-out is een van de risico’s waar professionals aan bloot staan. Uit cijfers van CBS en TNO blijkt dat jaarlijks zestien procent van de Nederlandse beroepsbevolking burn-out klachten en symptomen ervaart. Naar verwachting zullen de

Een Duitse bunker met gordijntjes aan de rand van Veenendaal…

Veenendaal – Ook dit is Veenendaal: een bunker in het zuidelijke deel van het Fort aan de Buursteeg. Begin dit jaar is de renovatie naar de oorspronkelijke staat van eind 1944 gerealiseerd. Nu pronkt hij weer, al zullen weinig Veenendalers ‘m ooit hebben gezien, laat staan te weten waar het oorlogsrestant is te vinden. Het

‘Sporthallen in Terschuur en Kootwijkerbroek zijn niet direct nodig’

[KOOTWIJKERBROEK/TERSCHUUR] Er zijn op dit moment voldoende sporthallen, sportzalen en gymzalen in de gemeente Barneveld om alle bestaande binnensport een plek te kunnen geven. Op basis daarvan is toevoeging van nieuwe sporthallen in Terschuur en Kootwijkerbroek niet nodig. Wél is een betere spreiding van de sportaccommodaties een aandachtspunt. Vooral inwoners uit de kleine dorpen moeten

‘Regels voor nieuwe Barneveldse zonneparken kunnen beter’

[BARNEVELD] Hoewel er inmiddels vergunningen zijn verleend voor de aanleg van drie zonneparken in de gemeente Barneveld, kunnen de regels die deze tot stand moeten brengen beter. Dat concludeert de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Barneveld in een tussentijdse evaluatie van de regels, die in juli 2019 werden vastgesteld.

Mogelijke uitbreiding voerfabriek Barneveld roept weerstand op

[BARNEVELD] De discussie over de toekomst van het terrein van de mengvoerfabriek van AgruniekRijnvallei in het centrum van Barneveld is weer opgelaaid, nu de provincie Gelderland een aanvraag voor de uitbreiding van het treinlosstation heeft goedgekeurd. Plaatselijk Belang Barneveld maakt zich zorgen. ,,Je móet nu echt iets met die rare puist in het dorp.”

Barneveld trekt 150.000 euro extra uit voor crisiscommunicatie

[BARNEVELD] De gemeente Barneveld verwacht 150.000 euro extra te moeten reserveren voor communicatie in tijden van crisis. Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in de vierde coronamonitor. Extra inzet is volgens de gemeente nodig vanwege de te hoge werkdruk.

Dorpshuizen ontvangen opnieuw tegemoetkoming van 10.000 euro

[BARNEVELD] De dorpshuizen in Stroe (de Hofstee), Zwartebroek (de Belleman), Kootwijkerbroek (de Essenburcht) en De Glind (de Glindster) ontvangen elk een tegemoetkoming van 10.000 euro van de gemeente Barneveld, ter compensatie voor de geleden omzetverliezen door de coronacrisis.

Provincie bezorgd over ‘sfeer in Scherpenzeel’

[SCHERPENZEEL] Gedeputeerde Jan Markink zegt zich zorgen te maken over het sentiment in Scherpenzeel in de discussie over de mogelijke herindeling met de gemeente Barneveld. Sommige inwoners zouden zich geïntimideerd voelen en daarom zwijgen over hun opvatting vóór een eventuele fusie met Barneveld te zijn.

Jongeren trainen volop: spelplezier spat ervan af

[SCHERPENZEEL] Terwijl de oudere sporters een pas op de plaats moesten maken door de coronacrisis, konden jongeren zich zaterdag weer heerlijk sportief uitleven op en rond sportpark De Bree in Scherpenzeel. Fotograaf Bert van den Broek ging voor de Scherpenzeelse Krant de sportvelden langs en maakte een sfeerreportage. Hij constateerde dat overal het spelplezier vanaf