ALLES OVER DE REGIO

Henk en Tanja 25 jaar in dienst

[SCHERPENZEEL] Jumbo Scherpenzeel is blij met zijn medewerkers Henk en Tanja. Beiden zijn 25 jaar in dienst. Henk begon op zijn zeventiende met werken bij de A&O aan de Dorpsstraat, waarna hij meeging naar de Golf, en nu al tien jaar bij de Jumbo werkt. Henk: ,,Ik vind het leuk dat ik van jongs af

Rododendron al in bloei

[SCHERPENZEEL] De Scherpenzeelse Arja Zwankhuizen zag vorige week de rododendron bij de ingang van het park aan de Burgemeester Royaardslaan al in boei staan. Ze maakte er een foto van, met op de achtergrond de herfstkleuren. Een voorjaarsplaatje midden in de herfst.

‘Wij reduceren de uitstoot van stikstof’

Het kabinet zet al sinds enige tijd hoog in op meerdere pilots met zero emissie mobiele werktuigen. Ondernemers wordt nog steeds gevraagd blijvend te investeren in schoon materieel. Een van die bedrijven die daar gehoor aan gaf, en derhalve als een voorloper mag aangemerkt, is ‘HvR Speeltotaal’ uit Ede. Een onderneming die onlangs een elektrisch

Over Wijkvereniging Dragonder Noord

Door Co KeulstraVeenendaal – Na de bouw van de wijk “Dragonder – Noord” in de jaren 70 van de vorige eeuw, is er door de bewoners uit de buurt een….

Burgemeester De Vries “zeer onheus bejegend”

In september zegden drie wethouders uit het college van Scherpenzeelhet vertrouwen op in waarnemend burgemeester Harry de Vries. Op verzoek van de commissaris van de koning John Berends heeft een groep medewerkers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur onderzoek gedaan naar de bestuurscrisis. Vandaag donderdag 3 december werd het rapport gepubliceerd door hoogleraar Paul

Horeca Barneveld: ‘Het staat iedere ondernemer vrij de zaak te openen’

[BARNEVELD] Als afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland doet de Barneveldse horeca niet mee aan de actie van haar vijftig collega-afdelingen, die dreigen vanaf 17 januari de deuren weer te openen en open te houden. ,,Het staat iedere individuele horeca-ondernemer echter wel vrij om op eigen initiatief mee te doen”, zegt KHN Barneveld-voorzitter Herman Blokland.

Veluwse stormloop op uitkoopregeling kalverhouderijen

[BARNEVELD/REGIO] In totaal 114 kalverhouders in Gelderland, van wie 108 in de omgeving van de Veluwe, hebben bij de provincie Gelderland een aanvraag ingediend voor de nieuwe uitkoopregeling. Dat zijn er veel meer dan vooraf ingeschat werd. Of al deze kalverboeren ook daadwerkelijk stoppen, is maar zeer de vraag. De boeren moeten aan allerlei voorwaarden

Alpha-seniorencursus start volgend jaar in Voorthuizen

[VOORTHUIZEN] Speciaal voor zestigplussers in de gemeente Barneveld begint vanaf dinsdag 12 januari van 12.30 tot 15.15 uur iedere week een interkerkelijke Alpha-Seniorencursus in het kerkgebouw van evangeliegemeente De Kandelaar aan de De Ruiterlaan 4 in Voorthuizen.

Fusieoverleg Scherpenzeel van korte duur

[BARNEVELD/SCHERPENZEEL] Het aanschuiven van Scherpenzeel bij het bestuurlijk open overleg in het kader van het herindelingstraject van de provincie, is van korte duur geweest. Wethouder Gerard van Deelen en gemeentesecretaris Wilma van de Werken stonden in Arnhem na een half uurtje al weer op de stoep omdat Gedeputeerde Staten het mandaat dat zij van het