Provincie: zelfstandig Scherpenzeel moet orde op zaken stellen (bron GLD)

De provincie Gelderland wil dat Scherpenzeel uiterlijk half januari meer duidelijkheid geeft over de toekomstplannen van de gemeente. Orde op zaken is nodig, stelt de provincie. Dit meldt de website van Omroep Gelderland. De gemeenteraad van Scherpenzeel besloot maandagavond om zelfstandig te willen blijven. Een meerderheid is tegen een fusie met Barneveld. Dat leidde tot

Woudenberg blijft bouwen aan een dorp waar het fijn wonen is

 Woudenberg wil een dorp zijn waar het voor jong en oud fijn is om te wonen. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er de komende jaren vraag blijft naar woningen in Woudenberg. Met de realisatie van de nieuwe wijk Hoevelaar voorziet de gemeente Woudenberg in deze behoefte. Hoevelaar komt aan de oostkant van het dorp en

Uitkomst zelfstandigheid mede door opzegging vertrouwen GBS in coalitiepartners

Gemeentebelangen Scherpenzeel zegt vertrouwen in de wethouders van de coalitiepartners op vanwege het voorstel voor herindeling met Barneveld. Gezien het grote belang van de taak die de gemeente heeft, pakken GBS en SGP door en vormen ze een nieuwe coalitie. De SGP levert tijdelijk twee deeltijd wethouders. Kort nadat GBS haar initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid had

Scherpenzeelse raad kiest voor zelfstandigheid

Bij hoofdelijke stemming is er gekozen voor het voorstel van GBS als eerste is gestemd, met een stemming van 8 voor en 5 tegen. Wat betekent dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Het 2e voorstel wat in de 3e termijn zou worden besproken had daarna geen zin meer, aangezien het voorstel haaks staat op het eerste voorstel.

Tweede termijn vooral discussie over financiën en sociale voorzienigen.

Voordat de tweede termijn begon was er even commotie in de zaal, een inwoner gaf aan dat men niet verder hoefde te debatteren omdat het toch al is besloten. Verder ging de tweede termijn vooral over de financiële positie en de verbetering of verslechtering van het gemeentelijke apparaat na een fusie. De heer Brons verweet

Eerste termijn debat Scherpenzeel, geeft vooral weer dat sociale voorzieningen moeten blijven

De gemeenteraadsvergadering van de gemeente Scherpenzeel werd 9 december overweldigend bezocht door de inwoners. Diverse inwoners en publieke instellingen spraken van tevoren in, het bestuur van de Breehoek en de Bibliotheek vrezen vooral bezuinigen bij een fusie die het voortbestaan van deze voorzieningen in gevaar brengt. Na de insprekers was het tijd voor het vaststellen

Bibliotheek Scherpenzeel vreest basis van bestaan

Bibliotheek Scherpenzeel voorziet een servicedaling wanneer gekozen wordt voor een gemeentelijke herindeling, in een brief (hieronder) naar de raad, vraagt het bestuur om aandacht voor dit punt. Geachte leden van de raad, In diverse stukken die aan de orde zijn en zijn geweest met betrekking tot  discussie over de gemeentelijke herindeling en de toekomstbestendigheid van

Informatieavond “Toekomst Scherpenzeel” druk bezocht

De inwoners informatie avond in Scherpenzeel is donderdagavond goed bezocht. In Kulturhus De Breehoek kwamen enkele honderden inwoners bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van het dorp Scherpenzeel. Het ambtenarenapparaat van Scherpenzeel zit al jaren niet op het vereiste niveau. Tijdens de informatie avond werd duidelijk dat een merendeel van de inwoners tegen

Nieuwe inwoners op “ontdekkingsreis” in Woudenberg

Op vrijdagavond 8 november maakten nieuwe inwoners kennis met de gemeente Woudenberg, de faciliteiten van Het Cultuurhuis en met elkaar. Tijdens de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst werden de nieuwe inwoners meegenomen op een reis door de tijd bij Oud Woudenberg, konden zij even ontspannen tijdens een lesje yoga bij Stichting Kunst en Cultuur en werden zij bij

GBS blij met eindrapport Toekomstvisie

De uitkomsten van het eindrapport over de toekomst van Scherpenzeel geven aan dat zowel herindeling als zelfstandigheid mogelijk zijn. Beide scenario’s zullen meer geld gaan kosten. Meer complexere taken voor gemeenten vragen ook in Scherpenzeel een investering in de toekomst. Maar er valt wat te kiezen! Scherpenzeel, 9 november 2019 Goed onderbouwd rapport Er is