Vijfluik: Lente klopt aan bij Kasteel Renswoude

RENSWOUDE De wintermaanden hebben zich tot op heden slechts met wat speldenprikjes kenbaar gemaakt: een paar nachtvorstjes zogezegd. Het is rustig en zacht, dus verre van het…

Band meets Choir 7 maart Basiliek

Spectaculair zangevenement in De Basiliek in Veenendaal. Onder muzikale begeleiding van de Marcel Fisser Band en onder leiding van dirigent Gerben Kruisselbrink. 300 zangers en zangeressen uit het hele land in het koor en solisten. Samen zingen voor Samen Varen, SAMEN VAREN, een stichting die ieder jaar een vaar-/verwenweek organiseert voor vrouwen met borstkanker, die

Zilveren Speld Woudenberg

“Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woudenberg op 6 januari reikt burgemeester Titia Cnossen voor de zevende keer de Zilveren Speld uit aan drie Woudenbergers. Dit jaar zijn dat de jonge Wout Vos, Gerrie Hennipman en Wil Bakkernes. De 13-jarige Wout Vos heeft diabetes type 1. Samen met zijn vader heeft hij deze zomer in

Dreiging Dak vd Markt voorbij volgens Tamminga, politie zeer verrast!

Volgens Sytse Tamminga is de dreiging voor het Dak vd Markt voorbij, volgens hem is er aan voldoende aan touwtjes getrokken om verder escalatie te voorkomen. Tamminga had andere kanalen ingezet dan alleen de politie, de informatie die hieruit voortkwam is niet gedeeld met hen, hoogst opmerkelijk reageert Politie Veenendaal, die dus van niets weten.

Provincie: zelfstandig Scherpenzeel moet orde op zaken stellen (bron GLD)

De provincie Gelderland wil dat Scherpenzeel uiterlijk half januari meer duidelijkheid geeft over de toekomstplannen van de gemeente. Orde op zaken is nodig, stelt de provincie. Dit meldt de website van Omroep Gelderland. De gemeenteraad van Scherpenzeel besloot maandagavond om zelfstandig te willen blijven. Een meerderheid is tegen een fusie met Barneveld. Dat leidde tot

Woudenberg blijft bouwen aan een dorp waar het fijn wonen is

 Woudenberg wil een dorp zijn waar het voor jong en oud fijn is om te wonen. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er de komende jaren vraag blijft naar woningen in Woudenberg. Met de realisatie van de nieuwe wijk Hoevelaar voorziet de gemeente Woudenberg in deze behoefte. Hoevelaar komt aan de oostkant van het dorp en

Uitkomst zelfstandigheid mede door opzegging vertrouwen GBS in coalitiepartners

Gemeentebelangen Scherpenzeel zegt vertrouwen in de wethouders van de coalitiepartners op vanwege het voorstel voor herindeling met Barneveld. Gezien het grote belang van de taak die de gemeente heeft, pakken GBS en SGP door en vormen ze een nieuwe coalitie. De SGP levert tijdelijk twee deeltijd wethouders. Kort nadat GBS haar initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid had

Scherpenzeelse raad kiest voor zelfstandigheid

Bij hoofdelijke stemming is er gekozen voor het voorstel van GBS als eerste is gestemd, met een stemming van 8 voor en 5 tegen. Wat betekent dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Het 2e voorstel wat in de 3e termijn zou worden besproken had daarna geen zin meer, aangezien het voorstel haaks staat op het eerste voorstel.

Tweede termijn vooral discussie over financiën en sociale voorzienigen.

Voordat de tweede termijn begon was er even commotie in de zaal, een inwoner gaf aan dat men niet verder hoefde te debatteren omdat het toch al is besloten. Verder ging de tweede termijn vooral over de financiële positie en de verbetering of verslechtering van het gemeentelijke apparaat na een fusie. De heer Brons verweet

Eerste termijn debat Scherpenzeel, geeft vooral weer dat sociale voorzieningen moeten blijven

De gemeenteraadsvergadering van de gemeente Scherpenzeel werd 9 december overweldigend bezocht door de inwoners. Diverse inwoners en publieke instellingen spraken van tevoren in, het bestuur van de Breehoek en de Bibliotheek vrezen vooral bezuinigen bij een fusie die het voortbestaan van deze voorzieningen in gevaar brengt. Na de insprekers was het tijd voor het vaststellen