Belangengroep Tegenwind: maak duidelijk wat gemeente met windmolens wil

[SCHERPENZEEL] De Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West (TWBBW) vraagt de Scherpenzeelse gemeenteraad om alle mogelijkheden tijdig aan te reiken voor het vaststellen van of het ontbreken van draagvlak voor windenergie. En om een gedegen proces te volgen, waarbij ,,alle uitkomsten (ook geen wind) mogelijk zullen zijn binnen de kaders zoals door u inmiddels vastgesteld’’.

‘N224 slachtveld voor dieren en levensgevaarlijk voor mensen’

[SCHERPENZEEL/RENSWOUDE] De fractie van GroenLinks in de provincie Gelderland stelt aan Provinciale Staten van Gelderland voor om op de N224, die langs Scherpenzeel en door Renswoude loopt, de maximumsnelheid te verlagen en om de veiligheid op de N-wegen in en rond de Veluwe te verbeteren.

Winkels blijven gebonden aan lockdownregels

[SCHERPENZEEL] (ANP) Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Er is volgens de rechter geen bewijs dat de Staat ,,onjuiste afwegingen of beleidskeuzes heeft gemaakt”.

Scherpenzeelse Krant peilt de stemming (1/5)

[SCHERPENZEEL] Woensdag 17 maart is een belangrijke dag voor de toekomst van Scherpenzeel. In de aanloop naar die dag peilde video-verslaggever Ted Walker op de markt alvast de stemming. Vanaf vandaag tot en met dinsdag 16 maart staat dagelijks een kort videoverslag van hem op de website van de Scherpenzeelse Krant.Tegelijk met een stem op

Dorcaswinkel weer open

Veenendaal – Vrijwilligers van de Dorcaswinkel Veenendaal aan de Fokkerstraat zijn superblij dat zij weer kunnen verkopen voor het goede doel na vijf maanden dicht te zijn geweest. Op afspraak nog en heel kleinschalig maar fijn dat de deuren weer open zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmorgen.

De natuur in met Aly van Eijk

Regio – De lentemaand maart, ook kalvermaand en windmaand wordt genoemd. De naam van de maand maart komt van de oude Romeinse god Mars. In het oude Rome noemde men deze maand Martius.

Column Willem de Vos, rector CLV Veenendaal: ‘Lampje’

‘’Hoewel ik weinig heb met afkortingen, gebruik ik deze wel. Want om nou steeds technisch onderwijs assistent voluit te schrijven. Hoewel, dat verdienen deze collega’s wel. Om voluit geschreven te worden. Voor de ouderen onder ons: vroeger heetten zij ‘amanuensis’. U heeft vast nooit geweten wat dat woord betekent en waar het vandaan komt. Dat

‘Eigenaren Chickfriend altijd te goeder trouw’

[BARNEVELD/ZWOLLE] Wisten de eigenaren van Chickfriend (bloedluisbestrijding) en Chickclean (stalreiniging) in Barneveld wel of niet dat Dega-16 het verboden bestrijdingsmiddel fipronil bevatte?

Burgerforum adviseert over duurzame energie: ‘Geef naast de lasten ook de lusten’

[SCHERPENZEEL] ,,Geef mensen niet alleen de lasten, maar ook de lusten.” Dat is één van de adviezen die het burgerforum Regio Foodvalley geeft over duurzame energie. In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen aan een plan (de Regionale Energiestrategie) waar, hoe en hoeveel zonne-en windenergie er

‘Zelfstandigheidslied’ Scherpenzeel op Radio 538

[SCHERPENZEEL] Dj Barend van Deelen liet het muzikale eerbetoon van GBS aan Scherpenzeel woendagavond live horen. Zijn collega’s waren er wat door verrast, maar konden de Ierse ‘touch’ wel waarderen.