Provinciale Staten akkoord met nieuwe Rijnbrug

Provinciale Staten in Gelderland en Utrecht zijn akkoord met een verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. De Rijnbrug krijgt een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. De aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug wordt aangepakt. Aan de

Scherpenzeel heeft risico’s in het sociaal domein onder controle

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement in het sociaal domein in de gemeente Scherpenzeel. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Scherpenzeel de risico’s onder controle heeft, maar waarschuwt ook voor een aantal kwetsbaarheden. Door de schaalgrootte van de gemeente Scherpenzeel is de onderlinge afstemming tussen diverse partijen in het sociaal domein goed te

Zand Vink onder gebouw De Poster in Veenendaal

Recent is bekend geworden dat een partij zand afkomstig van Vink Afvalverwerking in Barneveld mogelijk vervuild is met de stoffen DDT en styreen. Door de Gelderse Omgevingsdiensten is aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) meegedeeld dat een deel van dit zand op een locatie in Veenendaal terecht is gekomen. Het zand is in 2015 gebruikt

Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld vertrekt uit Scherpenzeel

Corry van Rhee-Oud Ammerveld, woonachtig in Tiel, is op 21 november 2017 benoemd als waarnemend burgemeester in Scherpenzeel. Vandaag is zij door de commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester inde gemeente Druten en zal daar op 16 januari 2019 aan de slag gaan. Op 15 januari 2019 stelt de gemeenteraad, onder leiding van

Akkoord over prestatieafspraken 2019 Scherpenzeel

 Gistermiddag waren wethouders Tonnis van Dijk (Woningbouwambities en woningtoewijzing) en Ad van Es (Duurzaamheid) namens de gemeente Scherpenzeel, directeur bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede e.o. aanwezig bij de ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen de gemaakte afspraken over sociale woningbouw in 2019.  Bijzonder

Zilveren Speld voor Joop Morren

Al jarenlang is Joop Morren actief als vrijwilliger bij Hengelsportvereniging Woudenberg en Voetbalvereniging Woudenberg. De laatste achttien jaar als beheerder bij de voetbalvereniging en al die tijd bracht hij heel wat uren per week door op het sportpark. Soms kon hij er naar eigen zeggen wel gaan wonen. Joop is een bekend gezicht voor vele

Balies gemeentehuis Veenendaal alleen op afspraak te bezoeken

Vanaf 2 januari 2019 zijn de balies van burgerzaken, burgerlijke stand en WMO alleen nog op afspraak te bezoeken. Met deze werkwijze verbeteren we de dienstverlening aan de balies. De voordelen zijn: ruimere openingstijden, geen wachttijden in de hal en baliemedewerkers zijn beter voorbereid op de aanvraag of het gesprek.  Wethouder Marco Verloop: “We zijn

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst markeert start verbouwing CLV

Vandaag ondertekenden wethouder Marco Verloop van de gemeente Veenendaal en rector-bestuurder Willem de Vos van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) de samenwerkingsovereenkomst als start van de nieuwbouw van het CLV. Belangrijke uitgangspunten zijn duurzaamheid en hergebruik. Bij de nieuwbouw wordt hergebruik toegepast bij een deel van de betonconstructie. Dit geldt voor een deel van het

Het expeditieteam, van links naar rechts: Hinke, Eljakim, Maud, Corieke, Emma, David, Silke, Eline, Suryani, Taina, Luca, Rein

Ichthus goes Malawi

Elk jaar gaat er vanuit het Ichthus College Veenendaal een groep leerlingen van vwo 5 op expeditie naar een ontwikkelingsland. Dit jaar gaat de reis naar Malawi; een prachtig land in het Zuid-Oosten van Afrika. Maar naast dat het een prachtig land is, behoort Malawi helaas ook tot één van de armste landen van de

Gemeentehuis Woudenberg vanaf 2 januari ook op vrijdagmiddag geopend

Vanaf 2 januari 2019 kunnen inwoners, ondernemers en organisaties de hele week in het gemeentehuis terecht, ook op vrijdagmiddag. Op maandagavond gaat het gemeentehuis open van 18.30 tot 20.00 uur. Voor burgerzakenproducten wordt er gewerkt op afspraak. Zo is er meer tijd voor de inwoners, worden wachttijden voorkomen en is de privacy beter gewaarborgd. De