Norah Roseboom wint jongerenprijs de Veense Kei

Op donderdag 3 januari 2019 reikte wethouder jeugd Martijn Beek, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Veenendaal, de jongerenprijs de Veense Kei uit aan de 10-jarige Norah Roseboom. Zij ontving de prijs voor haar maatschappelijke betrokkenheid en haar actie voor het Diabetes Fonds.Het initiatief Norah zorgt graag voor anderen en heeft zelf een actie bedacht

Een frisse duik in het Gilbertjaar

Op dinsdagmiddag 1 januari start het Gilbertjaar in Veenendaal met een nieuwjaarsduik in de Surfvijver. Een BV-er (Beruchte Veenendaler) geeft als lookalike van Gilbert het feestelijke startschot om 12.00 uur precies. Alle Veenendalers die zichzelf ondernemend, creatief, prikkelend of samenwerkend vinden of die fris het nieuwe jaar wil beginnen zijn uitgenodigd om met een stevige

Uitvoeringsovereenkomst Ondernemersfonds ondertekend

Het Ondernemersfonds op de bedrijventerreinen in Veenendaal kan weer vier jaar vooruit. Het college van B&W was in augustus al akkoord gegaan met voortzetting van de reclamebelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds. Nu zijn ook de voorwaarden vastgelegd in een nieuwe  Uitvoeringsovereenkomst. Op 19 december zette namens de Stichting Ondernemersfonds Veenendaal voorzitter Arie Elsenaar en

Provinciale Staten akkoord met nieuwe Rijnbrug

Provinciale Staten in Gelderland en Utrecht zijn akkoord met een verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. De Rijnbrug krijgt een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. De aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug wordt aangepakt. Aan de

Scherpenzeel heeft risico’s in het sociaal domein onder controle

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement in het sociaal domein in de gemeente Scherpenzeel. De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente Scherpenzeel de risico’s onder controle heeft, maar waarschuwt ook voor een aantal kwetsbaarheden. Door de schaalgrootte van de gemeente Scherpenzeel is de onderlinge afstemming tussen diverse partijen in het sociaal domein goed te

Zand Vink onder gebouw De Poster in Veenendaal

Recent is bekend geworden dat een partij zand afkomstig van Vink Afvalverwerking in Barneveld mogelijk vervuild is met de stoffen DDT en styreen. Door de Gelderse Omgevingsdiensten is aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) meegedeeld dat een deel van dit zand op een locatie in Veenendaal terecht is gekomen. Het zand is in 2015 gebruikt

Waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld vertrekt uit Scherpenzeel

Corry van Rhee-Oud Ammerveld, woonachtig in Tiel, is op 21 november 2017 benoemd als waarnemend burgemeester in Scherpenzeel. Vandaag is zij door de commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester inde gemeente Druten en zal daar op 16 januari 2019 aan de slag gaan. Op 15 januari 2019 stelt de gemeenteraad, onder leiding van

Akkoord over prestatieafspraken 2019 Scherpenzeel

 Gistermiddag waren wethouders Tonnis van Dijk (Woningbouwambities en woningtoewijzing) en Ad van Es (Duurzaamheid) namens de gemeente Scherpenzeel, directeur bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede e.o. aanwezig bij de ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen de gemaakte afspraken over sociale woningbouw in 2019.  Bijzonder

Zilveren Speld voor Joop Morren

Al jarenlang is Joop Morren actief als vrijwilliger bij Hengelsportvereniging Woudenberg en Voetbalvereniging Woudenberg. De laatste achttien jaar als beheerder bij de voetbalvereniging en al die tijd bracht hij heel wat uren per week door op het sportpark. Soms kon hij er naar eigen zeggen wel gaan wonen. Joop is een bekend gezicht voor vele

Balies gemeentehuis Veenendaal alleen op afspraak te bezoeken

Vanaf 2 januari 2019 zijn de balies van burgerzaken, burgerlijke stand en WMO alleen nog op afspraak te bezoeken. Met deze werkwijze verbeteren we de dienstverlening aan de balies. De voordelen zijn: ruimere openingstijden, geen wachttijden in de hal en baliemedewerkers zijn beter voorbereid op de aanvraag of het gesprek.  Wethouder Marco Verloop: “We zijn