Nieuws

uit Woudenberg
 

Met een begroting die op orde is kan de gemeente Woudenberg in de rest van deze raadsperiode doorpakken op het voortvarend uitvoeren van al in gang gezette projecten, zoals het centrumplan, woningbouw in Het Groene Woud, ontwikkeling van de Kop van Spoorzone, huisvesting van de scholen en goede opvang en integratie van vergunninghouders.  Ook blijven een hoge kwaliteit van dienstverlening, het bieden van goede zorg en hulp aan en een veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers speerpunten van het college. De inkomsten en uitgaven van de gemeente Woudenberg zijn in balans. De begroting sluit met een overschot van 119.000 in 2017 oplopend naar 180.000 in 2020. Ook het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo.

Financieel gezonde gemeente
Wethouder Gijs de Kruif: “Woudenberg staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting laat zien dat we de komende jaren een overschot hebben. We hebben de afgelopen jaren iedere uitgave tegen het licht gehouden en inwoners en organisaties hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de Bezuinigingsdialoog. We hebben grip op de financiën en kunnen onze plannen uitvoeren. Er is ruimte om nieuwe initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Het weerstandsvermogen is gestegen, dat betekent dat de gemeente risico’s en tegenvallers beter kan opvangen. Kortom; een financieel gezonde gemeente. “

Sociale kracht van Woudenberg
Eerder dit jaar bleek uit onderzoek naar de sociale kracht van Woudenberg dat Woudenbergers het woonplezier in het dorp gemiddeld met een 8 waarderen. Dit is te danken aan de inzet van inwoners, vele vrijwilligers, verenigingen, organisaties en ondernemers om Woudenberg een veilig, duurzaam, sociaal en groen dorp  te laten zijn. De kracht van Woudenbergse samenleving laat zich zien. De begroting voor de komende jaren geeft ruimte om  initiatieven vanuit de samenleving nog meer te gaan  ondersteunen.

Extra rijksinkomsten voor Wmo en Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Woudenberg verantwoordelijk voor taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. De overdracht van deze taken van het Rijk aan de gemeente ging gepaard met een behoorlijke korting. Voor zowel de gemeente als zorgaanbieders was het met deze verandering het belangrijkste om goede zorg aan inwoners te blijven bieden en daaarom compenseerde de gemeente deze korting deels uit eigen middelen. In 2017 ontvangt de gemeente extra inkomsten van het Rijk, met name voor Jeugdzorg. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven in balans en ontstaat er ruimte om een impuls te geven aan sociale basisvoorzieningen in de samenleving. Dat zijn activiteiten en voorzieningen die Woudenbergers helpen op eigen kracht om mee te doen in de samenleving. Denk hierbij aan mantelzorgondersteuning en buurtbemiddeling.

Bespreking in gemeenteraad op 4 oktober 2016
De begroting 2017-2020 wordt op 5 oktober 2016 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Iedereen is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De gemeenteraad stelt vervolgens de begroting vast op 27 oktober 2016. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad.

In de eerste zes maanden van 2016 is het aantal misdrijven in de gemeente Woudenberg met 1 % gedaald ten opzichte van het jaar 2015. Hiermee scoort Woudenberg iets lager in vergelijking met andere gemeenten in de regio, waarbij er gemiddeld een daling van 4% te zien is.

Het aantal geweldsincidenten in Woudenberg vraagt echter om aandacht. Zo steeg het aantal gevallen van bedreiging met 400% en het aantal gevallen van huiselijk geweld met 125%.

Opvallend is de daling van het aantal vernielingen in Woudenberg dat met 42% daalde van 33 naar 19. Het aantal woninginbraken bleef gelijk. Het aantal fietsendiefstallen steeg met 57% en het aantal autokraken daalde met 14%. In de eerste helft van 2016 werden er ook minder winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken gepleegd dan in de eerste helft van 2015. Voor Woudenberg geldt echter wel dat het totaal aantal misdrijven relatief laag ligt waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn.

Burgemeester Cnossen: "Ons veiligheidsbeeld in Woudenberg is redelijk stabiel. Maar we zijn er nog lang niet. Het aantal woninginbraken is nog steeds veel te hoog en ook de geweldsincidenten vragen aandacht. Een oorzaak voor deze stijging is de grotere meldingsbereidheid. Slachtoffers van huiselijk geweld en bedreiging moeten geholpen worden. Samen met de politie en de hulpverlening doe ik er alles aan om hen weer een veilig gevoel te geven."

 

Donderdagavond heeft er een kleine brand gewoed achterin een bestelwagen op De Omloop. De brand was door onbekende oorzaak ontstaan in het laadgedeelte van de bedrijfsbus. De eigenaar had het voertuig al zodanig verplaatst dat bij uitbreiden van de brand geen schade aan omliggende objecten zou ontstaan. Om de brand te bestrijden werd de post Woudenberg rond 19:50 uur opgeroepen. Ook de politie kwam ter plaatse.

Na aankomst van de brandweer is het laadgedeelte geopend en zijn de brandende materialen uit de bestelwagen verwijderd. De omvang van de brand viel uiteindelijk mee. Hoe groot de schade is, is echter niet bekend. Nadat de brand geblust was is het voertuig weer overgedragen aan de eigenaar. Ongeveer 20 minuten na de oproep kon de brandweer weer terug naar de post.

Bron: Facebook 112Scherpenzeel

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.