Nieuws

uit Woudenberg
 

Op zaterdag 22 oktober ontving Hans Voorhout uit handen van locoburgemeester Pieter de Kruif een Zilveren Speld. Hij ontving deze onderscheiding als waardering voor 30 jaar voorzitterschap van de Woudenbergse Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’.

Halverwege de jaren ’80 werd Voorhout lid van de toen nog kleine Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’. Omdat hij veel kennis had van de georganiseerde hengelsport en veel mogelijkheden in Woudenberg zag, werd hij in februari 1987 tot voorzitter gekozen. Onder zijn bezielende leiding is er de afgelopen 30 jaar binnen en rondom HSV ‘Ons Genoegen’ ontzettend veel tot stand gekomen en is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige hengelsportvereniging. Voorhout werd in 2006 zelfs benoemd tot erelid van de vereniging.  In februari 2017 draagt Voorhout het voorzittersstokje over aan zijn opvolger.

Zilveren Speld
In 2014 werd de Zilveren Speld in Woudenberg in het leven geroepen. Mantelzorgers, vrijwilligers of mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Woudenbergse samenleving worden hiermee in het zonnetje gezet. Sinds 2014 worden ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie een aantal Zilveren Spelden uitgereikt. Voor de uitreiking van de Speld aan Hans Voorhout werd een uitzondering gemaakt en werd de onderscheiding tijdens zijn afscheid uitgereikt.

Locoburgemeester reikt Zilveren Speld uit

De gemeente Woudenberg gaat samen met inwoners en organisaties aan de slag om meer vergunninghouders een thuis te bieden in Woudenberg. Tijdens de themabijeenkomst ‘Thuis in Woudenberg’, die in juni plaatsvond, gingen gemeente, inwoners en organisaties al met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij deze nieuwe inwoners kunnen opvangen. Alle input uit de bijeenkomst is nu verwerkt in het actieplan ‘ Opvang en integratie vergunninghouders’. Dit plan wordt op 5 oktober wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  Daarna wil de gemeente samen met inwoners, bedrijven en instanties aan de slag met het uitvoeren van de plannen. Zij worden dan ook actief betrokken.

In het actieplan staat beschreven wat er nodig is voor de opvang en integratie van vergunninghouders. De acties zijn onder andere gericht op (taal)onderwijs, huisvesting en het wegwijs maken van deze nieuwe inwoners. In het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de informatie die is opgehaald tijdens de themabijeenkomst. Burgemeester Cnossen: “Wij willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen om deze mensen een thuis te bieden in ons dorp. Het is belangrijk dat deze nieuwe inwoners een plekje vinden in ons dorp en zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierin is een taak voor ons allen weggelegd, met ieder een eigen rol. Zo zijn we samen Woudenberg en echte Woudenbergers.”

Huisvesting
Gemeente heeft samen met diverse partijen, waaronder Vallei Wonen, gekeken naar mogelijke locaties voor het realiseren van woningen. Het gaat om gemeentelijke locaties, maar ook om locaties van een particulier, voor zowel tijdelijke als permanente woningen. Er wordt nu verder onderzocht welke locaties uiteindelijk het meest geschikt zijn. Bij het bouwen van nieuwe woningen kunnen ook Woudenbergse bedrijven een rol spelen.

Als er meer duidelijkheid is over de uiteindelijke locaties, worden omwonenden bij het proces betrokken. Hoeveel woningen en welk type woningen daarvoor nodig zijn, hangt onder andere af of Woudenberg gezinnen of alleenstaanden gaat plaatsen. Ook is het precieze aantal vergunninghouders dat in Woudenberg komt wonen nog niet bekend. Tijdens de themabijeenkomst kwam naar voren dat veel inwoners de voorkeur geven aan een evenwichtige spreiding van vergunninghouders over de gemeente. Verder gaven zij aan zich zorgen te maken over verdringing van reguliere woningzoekenden op de sociale woningmarkt. Ook werden er veel verschillende ideeën naar voren gebracht over mogelijke woonvormen. In het actieplan is met deze vragen en ideeën zoveel mogelijk rekening gehouden.

Begeleiding
Naast huisvesting is voldoende begeleiding nodig om vergunninghouders zo snel mogelijk wegwijs te maken in de Woudenbergse samenleving en ze op eigen kracht deel te laten nemen.  In Woudenberg wordt dit gedaan door vele Woudenbergse vrijwilligers die worden begeleid door VluchtelingenWerk Midden Nederland (VWMN). Het begeleidingstraject duurt in totaal één jaar. Inwoners, kerken en andere maatschappelijke organisaties kunnen zich als vrijwilliger inzetten door zich aan te melden bij VWMN. “De gemeente ervaart dat er in Woudenberg al veel verschillende initiatieven opgestart worden om de nieuwe inwoners te helpen bij hun integratie. Mooi om te zien dat zoveel mensen een steentje willen bijdragen”, aldus burgemeester Cnossen.

Werk, inkomen en participatie
De gemeente vindt het belangrijk dat vergunninghouders participeren in de samenleving door te werken of door op een ander manier een bijdrage aan de maatschappij te leveren.

De ervaring leert dat het voor vergunninghouders niet altijd makkelijk is een betaalde baan te vinden. Daarom is het project ‘Grenzeloos’ gestart in Woudenberg. Dit is een re-integratieproject waarbij vergunninghouders intensief begeleid worden bij het vinden van werk.

Onderwijs
Om goed te integreren in de samenleving is het belangrijk dat vergunninghouders de Nederlandse taal snel leren. Naast de verplichte taalklassen, stimuleert de gemeente vergunninghouders om vrijwilligerswerk te doen. Dat gebeurt via de contactpersoon van de gemeente die de vergunninghouders begeleidt op weg naar (betaald) werk. Het doen van vrijwilligerswerk helpt hen om de taal te leren, waardoor zij beter integreren en bovendien de kans op het vinden van een betaalde baan groter wordt. Daarnaast geeft het hen een zinvolle dag invulling en ontmoeten zij ook andere inwoners. De gemeente vraagt dorpsgenoten om eens een praatje te maken met deze nieuwe inwoners, zodat zij zich thuis zullen voelen in het dorp.

Zorg
Het kan zijn dat deze nieuwe inwoners extra zorg nodig hebben, omdat ze onder bizarre omstandigheden hun land hebben moeten ontvluchten. Deze zorg zullen we als Woudenberg zo goed mogelijk proberen te bieden.

Het volledige actieplan ‘Opvang en integratie vergunninghouders’ is te lezen op www.woudenberg.nl bij de raadstukken. Het actieplan wordt op 5 oktober besproken in de raadscommissie. Inwoners zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt op 27 oktober een definitief besluit over het plan.

Binnenkort gaan controleurs van het bureau Holland Ruiter in Woudenberg op pad om huis-aan-huis te controleren op hondenbezit. Zij bellen bij inwoners aan om te kijken of zij een hond hebben en daarvoor hondenbelasting betalen. Inwoners mogen de controleurs vragen om zich te legitimeren. Als inwoners niet thuis zijn, dan komt de hondencontroleur op een later moment terug of laat deze een brief achter.

Iedere inwoner van Woudenberg die een hond heeft, moet volgens de belastingverordening hondenbelasting betalen. Inwoners die een hond hebben, maar deze nog niet aangemeld hebben voor de hondenbelasting, kunnen dit alsnog doen via www.woudenberg.nl of door een aanmeldformulier op te vragen bij de afdeling Belastingen via het telefoonnummer 033 22 77 23 24. Als tijdens de controle blijkt dat een inwoner een hond heeft, maar geen hondenbelasting betaalt, dan kan de gemeente een boete geven.

Informatie over de tarieven, het betalen van de hondenbelasting en het aanmelden van een hond is te vinden op www.woudenberg.nl/hondenbelasting.

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.