Nieuws

uit Woudenberg
 

De  gemeente Woudenberg gaat samen met inwoners en organisaties, zoals Vallei Wonen, Vluchtelingenwerk Midden Nederland, de GGD en de Woudenbergse basisscholen, op zoek naar mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten. De belangen van andere woningzoekenden worden hierbij niet uit het oog verloren. Voor de eerste helft van 2016 was de huisvestingsopgave voor Woudenberg in totaal 15 personen. En het is gelukt om deze vijftien mensen in Woudenberg te huisvesten. Het is belangrijk dat deze nieuwe inwoners een plekje vinden in het dorp en zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

De themabijeenkomst 'Thuis in Woudenberg' was een eerste stap om samen aan de slag te gaan met deze opdracht. Tijdens de bijeenkomst kwamen zo'n honderd  inwoners en organisaties bijeen om te brainstormen over de vraag hoe vergunninghouders in Woudenberg zo goed mogelijk kunnen integreren. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij inwoners een waardevolle bijdrage leverden. Er kwamen ideeën op tafel over verschillende onderwerpen: integratie, huisvesting, begeleiding, het leren van de Nederlandse taal, werk, vrije tijd en kosten. Ook was er ruimte voor inwoners om hun zorgen te delen.

Burgemeester Cnossen: "Ik ben onder de indruk van het openhartige, serieuze gesprek dat aan elke tafel werd gevoerd. Aan de tafels werd intensief gesproken en geluisterd, zorgen werden gedeeld, waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar ook werden er verrassend veel oplossingen geopperd om verwachte problemen aan te pakken."

Alle ideeën die tijdens de themabijeenkomst en via de reactieformulieren op de website van de gemeente zijn opgehaald, verwerkt de gemeente in een actieplan 'Huisvesting en integratie vergunninghouders'. In het najaar beslist de gemeenteraad over dit plan waarna de gemeente vervolgens samen met inwoners en organisaties aan de slag wil gaan met het uitvoeren van deze plannen. Op www.woudenberg.nl is een impressieverslag van de themabijeenkomst te lezen. Ook is op deze website de column die burgemeester Cnossen schreef over de avond te lezen. De gemeente houdt inwoners en organisaties via de website de komende tijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Wat gebeurt er al in Woudenberg?
Als gemeente vangen we al jaren, vanuit onze wettelijke taak, vluchtelingen met een verblijfsstatus op. Woudenberg telt al veel mooie voorbeelden van geslaagde integratie. Er lopen verschillende initiatieven om nieuwe inwoners op te nemen in het dorp, bijvoorbeeld begeleiding van vergunninghouders door vrijwilligers. Omdat het aantal vergunninghouders op korte termijn zal toenemen, wil de gemeente zich daar goed op voorbereiden. Het huisvesten en integreren van het groeiend aantal vergunninghouders is meer dan het organiseren van onderdak. Partners, zoals Vluchtelingenwerk en vrijwilligers zijn dan ook hard nodig bij onderwerpen als zorg en welzijn, inkomen en werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid.

Scholen, ouders en gemeente hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Het percentage middelbare scholieren en MBO-leerlingen die zonder diploma stoppen met hun opleiding, ligt in Woudenberg met 0,77% ruim onder het landelijke percentage van 1,54%.
In het jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie van de gemeente staan deze cijfers van schooljaar 2014-2015 beschreven. Het aantal schoolverlaters bleef de afgelopen jaren dalen en ligt nu ruim onder het landelijke gemiddelde.

Samenwerken
Er zijn veel ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs, zoals de invoering van het passend onderwijs, de decentralisatie van de jeugdzorg en de doelstellingen met betrekking tot het voortijdig schoolverlaten. In Woudenberg werken scholen, ouders, leerlingen en instanties samen om zo goed mogelijk in te spelen op deze ontwikkelingen.
Zo hebben leerplichtambtenaren regelmatig overleg met de scholen in de regio. Hierdoor wordt afwezigheid sneller ontdekt en kan er gekeken worden naar een passende maatregel.
"Door samenwerking kunnen we het recht op onderwijs voor alle Woudenbergse leerlingen zo veel mogelijk waarborgen. We hebben allen namelijk hetzelfde doel: een afgeronde opleiding voor zoveel mogelijk jongeren", aldus wethouder Pieter de Kruif.

Woudenberg heeft de ambitie om een Fairtrade Gemeente te worden. Om deze reden ging op 28 juni 2016 de werkgroep ‘Fairtrade’ van start. De werkgroep heeft als doel om meer aandacht voor eerlijke handelsproducten te vragen en om Woudenberg een ‘Fairtrade Gemeente’ te laten worden.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit Geurt de Wit, manager bij Albert Heijn, Nanda Lippens, medewerkster van Reinaerde, Job van der Mijl, voorzitter van de Wereldwinkel en José van Beeck, duurzaamheidscoördinator van de gemeente Woudenberg. Zij hebben op 28 juni kennis gemaakt en zich georiënteerd op de mogelijkheden om Woudenberg tot een ‘Fairtrade Gemeente’ uit te laten groeien.
Wethouder Gijs de Kruif: “Woudenberg is sinds anderhalf jaar bezig met de Expeditie Duurzaamheid. Onderdeel hiervan is dat we ons in gaan zetten voor goede werk- en leefomstandigheden voor mensen die onze producten produceren. Niet alleen hier, maar ook voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Een duurzaam Woudenberg in 2030 is alleen mogelijk als inwoners, ondernemers en de gemeente samenwerken. De werkgroep is hier een goed praktijkvoorbeeld van. ”

‘Fairtrade Gemeente’
‘Fairtrade Gemeente’ is een titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen werkt de lokale gemeenschap samen met de werkgroep aan zes campagnecriteria. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria en zich ‘Fairtrade Gemeente’ mogen noemen.
Fairtrade producten zijn gemaakt onder goede werkomstandigheden en worden verhandeld voor een eerlijke handelsprijs. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden voor boeren en producten in ontwikkelingslanden. Producten krijgen pas het label ‘fairtrade’ wanneer de producenten aan kunnen tonen dat zij aan de internationale regels kunnen voldoen.

Meedoen?
Inwoners en ondernemers die zich willen aansluiten bij de werkgroep of die ideeën hebben over duurzaamheid, kunnen contact opnemen met José van Beeck, duurzaamheidscoördinator van de gemeente Woudenberg. Dit kan via j.vanbeeck@woudenberg.nl of telefonisch via 14033.

Woudenberg gaat voor de titel ‘Fairtrade Gemeente’

 

Datum: 28 juni 2016

Nummer: 38

WOUDENBERG – Woudenberg heeft de ambitie om een Fairtrade Gemeente te worden. Om deze reden ging op 28 juni 2016 de werkgroep ‘Fairtrade’ van start. De werkgroep heeft als doel om meer aandacht voor eerlijke handelsproducten te vragen en om Woudenberg een ‘Fairtrade Gemeente’ te laten worden.

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit Geurt de Wit, manager bij Albert Heijn, Nanda Koppens, medewerkster van Reinaerde, Job van der Mijl, voorzitter van de Wereldwinkel en José van Beeck, duurzaamheidscoördinator van de gemeente Woudenberg. Zij hebben op 28 juni kennis gemaakt en zich georiënteerd op de mogelijkheden om Woudenberg tot een ‘Fairtrade Gemeente’ uit te laten groeien.

 

Wethouder Gijs de Kruif: “Woudenberg is sinds anderhalf jaar bezig met de Expeditie Duurzaamheid. Onderdeel hiervan is dat we ons in gaan zetten voor goede werk- en leefomstandigheden voor mensen die onze producten produceren. Niet alleen hier, maar ook voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Een duurzaam Woudenberg in 2030 is alleen mogelijk als inwoners, ondernemers en de gemeente samenwerken. De werkgroep is hier een goed praktijkvoorbeeld van. ”

 

‘Fairtrade Gemeente’

‘Fairtrade Gemeente’ is een titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen werkt de lokale gemeenschap samen met de werkgroep aan zes campagnecriteria. Een onafhankelijke jury toetst of gemeenten voldoen aan deze criteria en zich ‘Fairtrade Gemeente’ mogen noemen.

 

Fairtrade

Fairtrade producten zijn gemaakt onder goede werkomstandigheden en worden verhandeld voor een eerlijke handelsprijs. Dit zorgt voor meer werkgelegenheid en betere leef- en werkomstandigheden voor boeren en producten in ontwikkelingslanden. Producten krijgen pas het label ‘fairtrade’ wanneer de producenten aan kunnen tonen dat zij aan de internationale regels kunnen voldoen.

 

Meedoen?
Inwoners en ondernemers die zich willen aansluiten bij de werkgroep of die ideeën hebben over duurzaamheid, kunnen contact opnemen met José van Beeck, duurzaamheidscoördinator van de gemeente Woudenberg. Dit kan via j.vanbeeck@woudenberg.nl of telefonisch via 14033.

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.