Nieuws

uit Woudenberg
 

Op vrijdag 2 september start LONGA met de herfstcursus Kaboutergym. In deze 10 lessen gaan de Kabouters op 'bezoek' bij de dieren in het herfstbos. Samen maken we kennis met begrippen uit de herfst. Dansen op herfstliedjes en bewegen met allerlei spel-, klim- en klautermateriaal. Hierdoor leert je peuter zijn eigen lichaam beter kennen en beheersen.

Bij Kaboutergym staat het plezier in bewegen centraal. Je peuter krijgt spelenderwijs meer zelfvertrouwen en daar heeft het zijn leven lang plezier van. Tijdens de feestelijke laatste les van de cursus mogen de kinderen laten zien wat ze al kunnen en sluiten we af met een diploma.

De exacte cursusdata staan op de website van LONGA: www.longawoudenberg.nl

De lessen worden op vrijdag van 9.00 - 10.00 gegeven in Sporthal de Camp. De kosten bedragen €45,- voor 10 lessen.

Vooraf opgeven per e-mail op INFO@LONGAWOUDENBERG.NL. De cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Bron: Longa

Steunpunt Vrijwilligerswerk Woudenberg/ Maatjes Woudenberg zal van dinsdag 5 juli tot dinsdag 2 augustus gesloten zijn. Dit in verband met de zomervakantie.

U bent weer welkom bij het inloopuur bij Loket De kleine Schans vanaf dinsdag 2 augustus tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
Daarnaast kunt u contact opnemen met Nancy Hooijer, zij is consulent vrijwilligerswerk. Dit kan via het telefoon nummer: 033 3034444. Ook kunt u een E-mail sturen naar  n.hooijer@larikslaan2.nl.

De  gemeente Woudenberg gaat samen met inwoners en organisaties, zoals Vallei Wonen, Vluchtelingenwerk Midden Nederland, de GGD en de Woudenbergse basisscholen, op zoek naar mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten. De belangen van andere woningzoekenden worden hierbij niet uit het oog verloren. Voor de eerste helft van 2016 was de huisvestingsopgave voor Woudenberg in totaal 15 personen. En het is gelukt om deze vijftien mensen in Woudenberg te huisvesten. Het is belangrijk dat deze nieuwe inwoners een plekje vinden in het dorp en zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

De themabijeenkomst 'Thuis in Woudenberg' was een eerste stap om samen aan de slag te gaan met deze opdracht. Tijdens de bijeenkomst kwamen zo'n honderd  inwoners en organisaties bijeen om te brainstormen over de vraag hoe vergunninghouders in Woudenberg zo goed mogelijk kunnen integreren. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij inwoners een waardevolle bijdrage leverden. Er kwamen ideeën op tafel over verschillende onderwerpen: integratie, huisvesting, begeleiding, het leren van de Nederlandse taal, werk, vrije tijd en kosten. Ook was er ruimte voor inwoners om hun zorgen te delen.

Burgemeester Cnossen: "Ik ben onder de indruk van het openhartige, serieuze gesprek dat aan elke tafel werd gevoerd. Aan de tafels werd intensief gesproken en geluisterd, zorgen werden gedeeld, waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar ook werden er verrassend veel oplossingen geopperd om verwachte problemen aan te pakken."

Alle ideeën die tijdens de themabijeenkomst en via de reactieformulieren op de website van de gemeente zijn opgehaald, verwerkt de gemeente in een actieplan 'Huisvesting en integratie vergunninghouders'. In het najaar beslist de gemeenteraad over dit plan waarna de gemeente vervolgens samen met inwoners en organisaties aan de slag wil gaan met het uitvoeren van deze plannen. Op www.woudenberg.nl is een impressieverslag van de themabijeenkomst te lezen. Ook is op deze website de column die burgemeester Cnossen schreef over de avond te lezen. De gemeente houdt inwoners en organisaties via de website de komende tijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de huisvesting en integratie van vergunninghouders.

Wat gebeurt er al in Woudenberg?
Als gemeente vangen we al jaren, vanuit onze wettelijke taak, vluchtelingen met een verblijfsstatus op. Woudenberg telt al veel mooie voorbeelden van geslaagde integratie. Er lopen verschillende initiatieven om nieuwe inwoners op te nemen in het dorp, bijvoorbeeld begeleiding van vergunninghouders door vrijwilligers. Omdat het aantal vergunninghouders op korte termijn zal toenemen, wil de gemeente zich daar goed op voorbereiden. Het huisvesten en integreren van het groeiend aantal vergunninghouders is meer dan het organiseren van onderdak. Partners, zoals Vluchtelingenwerk en vrijwilligers zijn dan ook hard nodig bij onderwerpen als zorg en welzijn, inkomen en werkgelegenheid, onderwijs en veiligheid.

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.