Nieuws

uit Woudenberg
 

Op maandag 11 april waren minister Blok en gedeputeerde van den Berg te gast bij de jaarlijkse bijeenkomst van het platform woningmarkt van de regio Amersfoort. Het thema van deze bijeenkomst was middeldure huur. Voorafgaand werd de minister rondgeleid over het Eemplein, een geslaagd project met middeldure huurwoningen van de alliantie.


Evenwicht in vraag en aanbod op de woningmarkt is een blijvend aandachtspunt in de regio Amersfoort. Op dit moment is het middeldure huursegment (circa € 700 tot 900,-) de ontbrekende schakel. Daarom zetten partijen in de regio zich in om meer middeldure huur te realiseren, mede om meer dynamiek op de woningmarkt te krijgen. Maar tegelijkertijd constateren partijen ook belemmeringen, waardoor de realisatie van middeldure huur minder voortvarend verloopt dan gewenst
en benodigd is.

Op 11 april werd de urgentie van de opgave in de regio door wethouder Imming van Amersfoort belicht. Verder werd aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen van binnen en buiten deze regio stilgestaan bij de succesfactoren en de belemmeringen in de praktijk van het realiseren van middeldure huur. Een paar uitspraken: “Nieuwe doelgroepen vragen om nieuwe oplossingen”, “Wat nodig is, in geloof in concepten om middeldure huur te realiseren”, “We moeten met
elkaar de condities opnieuw bepalen om middeldure huur voor elkaar te krijgen”.

Concrete nieuwe impulsen
In een inspirerende sessie/bijeenkomst zijn de partners van het Platform Woningmarkt Regio Amersfoort samen met rijk en provincie op zoek gegaan
naar innovaties en mogelijkheden voor versnelling. Ook hebben ze bekeken wat zij kunnen doen om dit segment meer kans te geven in de regio Amersfoort. De bijeenkomst is afgesloten met de volgende concrete nieuwe impulsen voor de middeldure huur in Regio Amersfoort:

  · De regiogemeenten laten in kaart brengen welke locaties in aanmerking komen voor de realisatie van middeldure huur.

  · De provincie ondersteunt gemeenten die concrete initiatieven hebben om samen met een marktpartij tot de ontwikkeling van een project te komen. Dit doet zij door samen met de gemeente en grondeigenaar voor een project bepaalde deskundigen bij elkaar te brengen die snel de kansrijkheid van een (her)ontwikkeling in beeld brengen.

Minister Blok complimenteerde de Regio met de aanpak en heeft aangeboden om kennis in te zetten waar nodig. “De behoefte aan middeldure huurwoningen neemt toe en ik ben erg blij met bijeenkomsten als deze. Als partijen elkaar kennen zijn er sneller oplossingen voorhanden.”

Platform

Het Platform Woningmarkt Regio Amersfoort heeft als doel de ontwikkeling van vraag en aanbod op de woningmarkt in de regio Amersfoort te bespreken en kennis te delen over trends en woonpreferenties. Het Platform bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van corporaties, projectontwikkelaars, makelaars en beleggers, de provincie Utrecht en de wethouders en ambtenaren Wonen van de regiogemeenten. Voorzitter van het Platform is burgemeester Cnossen van Woudenberg, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen van Regio Amersfoort.

Jaarlijks organiseert de Regio Amersfoort een Platformbijeenkomst met een eigen thema. Onderlegger voor elke bijeenkomst vormt Monitor Woningmarkt Regio Amersfoort die de Regio Amersfoort jaarlijks uitbrengt en die is gebaseerd op de provinciale monitor.

 

Bron: Gemeente Woudenberg


DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.