Nieuws

uit Woudenberg
 

Woudenbergers scheiden hun afval zo goed dat Woudenberg de landelijke doelstellingen voor 2020 al in 2017 ruim heeft gehaald! De hoeveelheid restafval is met 56% gedaald en de hoeveelheid grof huishoudelijk afval met 67% in vergelijking met 2016.

Inzamelingsresultaten

De inzamelingsresultaten over 2017 zijn zeer goed. Woudenbergers zijn hun afval beter gaan scheiden, er is meer GFT en PMD opgehaald. Deze grondstoffen worden opnieuw gebruikt. De landelijke doelstelling voor 2020 is 75% gescheiden inzamelen en minder dan 100 kg restafval per inwoner. De gemeente Woudenberg komt uit op 84% gescheiden inzameling en 69 kg restafval per inwoner, hiermee is de doelstelling in één jaar gehaald, een topprestatie van alle Woudenbergers!

Uit de afvalcijfers over 2017 blijkt dat het gemiddeld aantal aanbiedingen van het restafval lager is dan verwacht. Het aantal keren dat mensen de restafval minicontainer aan de weg hebben gezet per jaar is ook lager dan verwacht. De verwachting was 7 keer per jaar en het bleek maar 6 keer per jaar te zijn. Ditzelfde gold voor de ondergrondse containers. Het gemiddeld aantal aanbiedingen voor de ondergrondse restafvalcontainer was 18  (geschat 28). Eind februari ontvangen inwoners de gemeentelijke belastingaanslag voor 2018. Inwoners betalen dan zowel het vastrecht over 2018 als  de ledigingen die ze in 2017 hebben gedaan.

Ik ben echt trots op de inwoners van Woudenberg dat ze al vanaf het  begin zo goed hun afval scheiden. Het is geweldig dat we nu al ruimschoots aan de landelijke doelstelling voldoen.  We  gaan nu natuurlijk niet stilzitten. De komende jaren blijven we ons sterk maken om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval opnieuw te gebruiken. Zo bleek uit de sorteerproeven dat het restafval in 2017 nog voor 19% uit GFT bestaat, een afvalstroom waarvan de grondstoffen makkelijk hergebruikt kunnen worden. Samen gaan we Woudenberg nog duurzamer maken.’ aldus Wethouder Gijs de Kruif

Afvalcoach
Om de inwoners van Woudenberg op weg te helpen om het afval nog beter te scheiden en daarmee de kosten van de afvalstoffenheffing te verlagen, biedt de gemeente een gesprek aan met een afvalcoach bij de mensen thuis. Samen met de afvalcoach wordt dan besproken hoe het afval zo goed mogelijk gescheiden kan worden en de kosten van de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk worden gehouden. Wie gebruik wil maken van het aanbod van een afvalcoach kan contact opnemen met de gemeente via info@woudenberg.nl of via het telefoonnummer 14 033.

 

Vrijdagavond 9 februari werden zo'n 45 nieuwe inwoners van Woudenberg welkom geheten in het gemeentehuis om kennis te maken met de gemeente, het college van Burgemeester en Wethouders en mede-inwoners.

In het Cultuurhuis maakten ze onder andere kennis met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de faciliteiten van het Cultuurhuis. Ze werden verrast met een origineel optreden over het Woudenberg van vroeger en nu door Jansje en Melis. Van de Woudenbergse DES-winkeliers kregen ze een 'Woodiebag' met leuke aanbiedingen en producten mee naar huis.

 

Glasvezel buitenaf start eind maart 2018 de glasvezelcampagne in het buitengebied van Kromme Rijnstreek. Om succesvol over te kunnen gaan naar aanleg is wel een minimumdeelname van 50% noodzakelijk. De aanlegwerkzaamheden kunnen dan in het vierde kwartaal van 2018 starten.

Dat is de boodschap die de gemeente heeft ontvangen van Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf is de organisatie die al in 21 regio's, meer dan 75.000 adressen, in het buitengebied van Nederland aansluit op glasvezel. Kromme Rijnstreek, met ca 3500 adressen, kan daar binnenkort aan toegevoegd worden. Het projectgebied omvat het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Houten, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist (zuidelijk van de stad), een groot deel van Woudenberg en het gebied van Rhenen langs de Neder-Rijn tot en met Elst. 

Het belang van snel internet neemt snel toe, ook in het buitengebied. Of dat nu is voor de (agrarische) bedrijven met direct dataverkeer en op afstand gestuurde toepassingen, voor de jeugd ter ondersteuning van de studie of vrije tijd of voor de toepassing van zorg op afstand door beeldzorg of digitale ondersteuning. Glasvezel zorgt voor toekomstbestendige bereikbaarheid.

Het aanbod

De voorlopige planning is gericht op de start van de glasvezelcampagne in de tweede helft van maart. Iedereen op wie het aanbod van toepassing is, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Glasvezel buitenaf legt een 'open' netwerk aan. Inwoners en bedrijven kunnen straks kiezen uit meerdere dienstaanbieders voor een glasvezelabonnement.

Daarnaast betalen de inwoners en bedrijven een vastrechtvergoeding per maand of een vast bedrag bij eenmalige afkoop. Inwoners die na de inschrijfperiode willen deelnemen, betalen naast de vergoedingen die hiervoor genoemd staan, een minimale vergoeding van €995. Dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke aansluitkosten. Bij de start van de campagne zijn de prijzen en de dienstaanbieders bekend.

Wethouder Gijs de Kruif van Woudenberg is blij met het initiatief van Glasvezelbuitenaf en geeft aan dat het belangrijk is deze unieke kans voor directe aansluiting op glasvezel te benutten. "Na de jaren van voorbereiding ook in samenwerking met gebied coöperatie O-gen is het dan zover dat we van start kunnen." ***

Vindt u het ook belangrijk dat er glasvezel komt in het buitengebied?

Voor het behalen van meer dan 50 % deelname, werkt Glasvezelbuitenaf samen met ambassadeurs uit het gebied. De rol van de ambassadeur is vooral het benutten van gebiedskennis en kennis van de bewoners om ze te helpen om de goede keuze te maken.

Meld u aan als ambassadeur!

Glasvezel buitenaf doet een oproep aan bewoners die geïnteresseerd zijn om als ambassadeur bij te dragen aan het succes. Op 22 februari is er een wervingsbijeenkomst waar aspirant-ambassadeurs nadere informatie krijgen over het project en hun rol daarin. Meld je aan bij je gemeente of Glasvezel buitenaf op onderstaande mailadressen en u krijgt een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

l.scharenborg@glasvezelbuitenaf.nl          Kwartiermaker project Kromme Rijnstreek

s.neven@woudenberg.nl                 Contactpersoon gemeente  Woudenberg

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.