Nieuws

uit Woudenberg
 

Drie Woudenbergers hebben op woensdag 26 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De heer Vunderink, mevrouw Veldhuizen-van den Pol en mevrouw Schaling-Meijdam ontvingen de lintjes uit handen van burgemeester Titia Cnossen. Zij reikte de lintjes uit namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.
De heer Reinier Vunderink (73) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten als vrijwilliger/bestuurslid van Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg.  Al meer dan 50 jaar is de heer Vunderink  actief als vrijwilliger. De heer Vunderink is onder andere verantwoordelijk voor het licht en geluid en heeft een grote bijdrage geleverd aan het digitaliseren van De Voorhof.
 
Mevrouw Ria Veldhuizen – van den Pol (69) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere verdiensten als vrijwilligster bij EHBO-vereniging Woudenberg, trainer en bestuurslid van gymnastiekvereniging Longa, bestuurslid van Stichting Accommodaties voor Binnensport en Cultuur, vrijwilligster bij GGz Centraal, vrijwilligster bij PKN De Voorhof en als voorzitter van zangkoor Deo Favente van Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel.

Mevrouw Jeanine Schaling – Meijdam (66) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar bijzondere verdiensten als secretaris en programmacoördinator bij Culturele Raad Leusden, medeoprichtster en bestuurslid van de Stichting Vriendschapsband Leusden-Tét, wijkcoördinator van het project Onze Wijk in Leusden, lid en secretaris van Sociaal Domein Woudenberg (voorheen Adviesraad WMO) en als voorzitster van Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

“Ik ben er trots op dat we in Woudenberg mensen hebben die zich altijd inzetten voor hun medemens. Ik vind het mooi dat we op deze manier onze waarderingen kunnen laten zien”, aldus burgemeester Cnossen.

Koninklijke onderscheiding
Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap.

Mensen die een Woudenberger kennen die zich al jaren belangeloos inzet voor anderen, kunnen hem of haar tot 1 juni 2017 voordragen voor een Koninklijke onderscheiding in 2018. Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@woudenberg.nl of via het telefoonnummer 14033.

De Veiligheidsregio Utrecht ging op woensdag 16 november samen met Vallei Wonen en de gemeente Woudenberg in gesprek met Woudenbergse senioren over brandveiligheid. Bewoners van vijf senioren wooncomplexen van Vallei Wonen waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd. De bijeenkomst vond plaats in het Multifunctioneel Centrum De Schans en werd bezocht door circa 30 personen.

Tijdens de bijeenkomst maakten de senioren kennis met de brandweer en gingen zij in gesprek over hoe groot de kans op brand is bij hen thuis en hoe zij dit risico kunnen verkleinen. Onder het genot van een kop koffie en een gebakje werd in informele sfeer gesproken over brandveiligheid. Alle deelnemers deden enthousiast mee.

Het voorkomen van brand is een belangrijke pijler van de brandweer. Ongeveer 80% van de branden ontstaat door menselijk handelen. De brandweer organiseerde daarom bijeenkomsten voor zelfstandig wonende senioren, omdat zij een kwetsbare groep zijn.

Meer informatie

Inwoners die vragen hebben over brandveiligheid in en om hun huis kunnen contact opnemen met de Veiligheidsregio Utrecht via het telefoonnummer 088-878 1000 of door een e-mail te sturen naar voorlichting@vru.nl. WhatsAppen kan ook op het telefoonnummer 06 12 95 85 99.

Op zaterdag 22 oktober ontving Hans Voorhout uit handen van locoburgemeester Pieter de Kruif een Zilveren Speld. Hij ontving deze onderscheiding als waardering voor 30 jaar voorzitterschap van de Woudenbergse Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’.

Halverwege de jaren ’80 werd Voorhout lid van de toen nog kleine Hengelsportvereniging ‘Ons Genoegen’. Omdat hij veel kennis had van de georganiseerde hengelsport en veel mogelijkheden in Woudenberg zag, werd hij in februari 1987 tot voorzitter gekozen. Onder zijn bezielende leiding is er de afgelopen 30 jaar binnen en rondom HSV ‘Ons Genoegen’ ontzettend veel tot stand gekomen en is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige hengelsportvereniging. Voorhout werd in 2006 zelfs benoemd tot erelid van de vereniging.  In februari 2017 draagt Voorhout het voorzittersstokje over aan zijn opvolger.

Zilveren Speld
In 2014 werd de Zilveren Speld in Woudenberg in het leven geroepen. Mantelzorgers, vrijwilligers of mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Woudenbergse samenleving worden hiermee in het zonnetje gezet. Sinds 2014 worden ieder jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie een aantal Zilveren Spelden uitgereikt. Voor de uitreiking van de Speld aan Hans Voorhout werd een uitzondering gemaakt en werd de onderscheiding tijdens zijn afscheid uitgereikt.

Locoburgemeester reikt Zilveren Speld uit

DeWoudenberger.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar 

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.

Inloggen.