Nieuws

 

In Veenendaal liggen grote kansen voor het omzetten van winkelpanden naar woningen. Dat blijkt uit de Transformatieatlas Retail van de Rabobank, waarin leegstaande winkels landelijk in kaart zijn gebracht en naast de woningbehoefte zijn gelegd. Een deel van de leegstand in winkelvastgoed kan prima getransformeerd worden naar woningen, waaraan nu veel behoefte is. De gemeente Veenendaal heeft een transformatiecoach aangesteld die eigenaren van winkelpanden hierbij ondersteunt.

Samen met grote steden als Rotterdam, Den Haag en Eindhoven heeft Veenendaal relatief veel leegstaande winkels die geschikt zijn om verbouwd te worden naar woningen. Daarmee neemt de leegstand in de detailhandel af en komen er extra woningen op de markt.

Er zijn diverse oorzaken voor de leegstaande winkels. Naast de aankopen die op internet worden gedaan, speelt ook de voortschrijdende vergrijzing een rol. De gemeente heeft met haar detailhandelbeleid in 2012 al op de diverse ontwikkelingen ingestoken. Kern daarvan is dat ze de winkels zoveel mogelijk wil concentreren in het kernwinkelgebied (winkelcentrum), de buurtwinkelcentra en de woonboulevards. Eigenaren van leegstaande winkels op andere locaties krijgen de mogelijkheid om deze winkels te transformeren naar woningen. Dat is gemakkelijk gemaakt door er een dubbele bestemming op te leggen: detailhandel en wonen. En dat betekent voor de eigenaar: huuropbrengsten van een woning in tegenstelling tot huurderving bij een leegstaande winkel. Minder leegstaande winkels buiten de winkelstructuur geven een positieve impuls aan het rendement van winkels in het kernwinkelgebied en dit kan weer zorgen voor vermindering van de leegstand aldaar.

Om eigenaren van winkelpanden hierin te ondersteunen is Marian Langbroek dit voorjaar aangetrokken als transformatiecoach. Marian heeft haar sporen verdiend in de detailhandel en adviseert eigenaren over de mogelijkheden om de bestemming te wijzigen en de verbouw naar een woning te realiseren. Zij heeft al diverse eigenaren gesproken en die reageren positief. Op dit moment maken al twaalf eigenaren van een pand buiten het centrum een serieuze afweging om hun winkelpand te verbouwen tot woning. Dit gaat in totaal om ca. 4.000 m2.

Ook geïnteresseerd in transformatie van uw winkelpand? Neem dan contact op met transformatiecoach Marian Langbroek via marian@dewinkelcentrumcoach.nl of 06-51340885.

De gemeente Veenendaal heeft geheel onverwacht te maken gekregen met het faillissement  van het bedrijf dat de minimaregelingen van de gemeente uitvoert. Het betreft AMCNexxt. Dit bedrijf verwerkt in opdracht van de gemeente aanvragen voor en keert vergoedingen uit aan mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld vergoeding van de eigen bijdrage voor schoonmaakondersteuning, teruggave van kosten voor sport of een tegemoetkoming voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is (https://veenendaal.minimaregelingen.nlhttps://veenendaal.mijnkindpakket.nl). De gemeente Veenendaal verzorgt deze regelingen ook voor inwoners van de gemeenten Rhenen en Renswoude.

Wethouder Dylan Lochtenberg: “Het is heel vervelend dat dit is gebeurd. We zoeken nu uit wat het faillissement precies betekent en werken aan oplossingen zodat onze inwoners hier geen of zo min mogelijk last van hebben. De regelingen, en daarmee de vergoedingen, veranderen niet. Mogelijk wel de manier waarop deze worden uitgevoerd. Dat wordt nu uitgezocht.”

Deze week overlegt de gemeente Veenendaal met de curator over de stappen die gezet moeten worden. Alles wordt in het werk gesteld om de bestaande regelingen ongewijzigd door te laten lopen. Hiervoor zijn meerdere scenario’s denkbaar. Zodra meer duidelijk is informeert de gemeente Veenendaal zo snel mogelijk de inwoners van de drie betrokken gemeente die van deze regelingen gebruik maken persoonlijk.

Ken jij of ben jij iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor een socialer, leefbaarder en mooier Veenendaal? Meld je aan of nomineer diegene voor de ‘Veense Kei’. De ‘Veense Kei’ is een jongerenprijs, 8 tot 23 jaar. De prijs is een stimulans én beloning voor Veenendaalse jongeren die zich het afgelopen jaar met een eigen initiatief hebben ingezet voor onze maatschappij. Denk bij sociale initiatieven bijvoorbeeld aan het opknappen van een speeltuin of groenstrook, (mede)organiseren van een sporttoernooi voor jongeren, een boodschappenservice voor ouderen opzetten of acties om de wijk veiliger te maken. Thijs Robbertsen sleepte vorige jaar de ‘Veense Kei’ in de wacht. Hij zamelde lege flessen in voor Giro555 (vluchtelingen).

 Wethouder Martijn Beek: ‘Ik vind het geweldig dat er in onze gemeente jongeren zijn die zich actief inzetten voor anderen. Ze zijn een voorbeeld en maken verschil. Ik zet deze jongeren graag in het zonnetje. Help mee en laat weten wie de ‘Veense Kei’ 2018 verdient!’

Aanmelden: Jongeren uit Veenendaal, van 8 tot 23 jaar, die in 2018 zelf een initiatief zijn gestart voor een mooier, leefbaarder en socialer Veenendaal kunnen zichzelf aanmelden of door iemand anders worden genomineerd. Dit kan tot 23 november 2018 via de website www.veenendaal.nl/veensekei.

Een deskundige jury beoordeelt in december de aanmeldingen. De jury bestaat uit een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een medewerker van Veens en een afvaardiging van de Jongerenraad. De Veense Kei en een Twinkeling cadeaubon van € 100,- worden tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari uitgereikt door wethouder Martijn Beek.

 

VeenendaalseKrant.nl

Geen feed gevonden

 

 

Social Media

Sample avatar  

Midland FM kom je overal tegen, en ook op het internet!
Volg ons op social media en jij bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio.
Facebook - Twitter - Soundcloud

Mail naar de studio!

Nieuws uit Veenendaal

Geen feed gevonden
 
 
 

Over ons.

Midland FM is de lokale radiozender voor Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Veenendaal met het altijd actueel nieuws uit de dorpen.

ANBI status

Contact.

Molenstraat 35b
3927 AC, Renswoude

Telefoon: (0318) 578383

info@midlandfm.nl

Sociaal.

Vind ons op social media.